2021. február 26. péntek | Belépés
Közgyűlés 2017

Közgyűlés 2017

Tisztelt Tagjaink!

Ezúton tájékoztatjuk a teljes tagságot arról, hogy a tegnapi napon a Magyar Vámügyi Szövetség 2017. évi beszámoló Közgyűlése – a részvételi arány alapján megismételt Közgyűlés keretében – sikeresen lezajlott.

A Közgyűlésről szóló részletes jegyzőkönyvet az Alapszabály 7.7.5. pontja alapján hamarosan közzétesszük a weboldalon is, addig a Közgyűlésen hozott döntéseket az alábbiakban foglaljuk össze:

  • - a Közgyűlésen Vizsy József elnök úr által szóban ismertetett beszámolót az MVSZ 2016. gazdálkodásáról és az elvégzett feladatokról - a Felügyelő Bizottság által támogatásra javasolva – egyhangú szavazással elfogadta,
  • - az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot – annak számozására vonatkozó szóban megtett javítással – egyhangú szavazattal elfogadta,
  • - a tagdíjak 2018. január 1-től való emelésre vonatkozó elnökségi előterjesztést 42 igen szavazattal, 11 nem és 2 tartózkodás ellenében elfogadta,
  • - a 2017. évre vonatkozóan előirányzott feladatokat és az ezzel kapcsolatban kialakított pénzügyi tervet egyhangú szavazással elfogadta.

A beszámoló és a 2017. tervek elfogadását követően Vizsy József elnök úr szóban is leköszönt az elnöki tisztségéről, megköszönve az elnökségnek, a bizottságoknak, minden együttműködő tagnak és a Titkárságnak az elnöksége alatt nyújtott támogatást és együttműködést. Ugyancsak bejelentette lemondását Dr. Nagy István úr, a Jogi és Etikai Bizottság elnöke, valamint az Oktatási Bizottság elnöki tisztére is szükséges volt tisztújítást végezni, tekintettel arra, hogy Pék Istvánné főtitkár asszony leköszönését követően az elnökség által adott ideiglenes megbízással betöltött tisztségre közgyűlési jóváhagyás volt szükséges.

A Közgyűlésen:

  • - a Magyar Vámügyi Szövetség elnöki tisztségére Sipos László urat,
  • - a Jogi és Etikai Bizottság elnökének Beszteri Sára asszonyt,
  • - az Oktatási Bizottság elnöki tisztségére Tolnainé dr. Tóth Veronika főtitkár asszonyt

választották meg.

A Közgyűlést követően a programnak megfelelően Vámműhelyt tartottunk, amelynek témája az újraértékelések folytatásának gyakorlati tapasztalatai voltak, a tagok által jelzett nehézségeket érdekképviseleti tevékenységünk keretében jelezzük a NAV vezetői és az NGM Vámosztálya felé.

Ezúton is köszönjük Vizsy József úrnak az elmúlt két évben elnökként végzett áldozatos és eredményes munkáját, valamint az új Elnöknek és a tisztségviselőknek sok sikert és munkájukhoz jó egészséget kívánunk!

Utoljára frissítve: csütörtök, 25 május 2017 18:11