2020. szeptember 26. szombat | Belépés

Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége január 31-ig a csomagolási hulladékokról?

Lassan január végén járunk és ilyenkor egyre több tagunknál merül fel a kérdés, hogy van-e adatszolgáltatási kötelezettsége a cégnek? Annál is inkább érdekes ez a kérdés, mert a vonatkozó jogszabály legutóbbi módosítása jelentősen csökkentette az adatszolgáltatásra kötelezettek körét. A helyes jogalkalmazás érdekében célszerű röviden áttekinteni a szabályozást.

A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cskr.) 12. §-a éves adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a gyártónak, a forgalmazónak, a kereskedőnek, a közvetítőnek, valamint a hulladékkezelőnek a nyilvántartása alapján gyűjtött adatairól, melyet a 4. melléklet szerinti adattartalommal kell tárgyévet követő év január 31-ig megküldeni az országos környezetvédelmi hatóságnak. [Az országos környezetvédelmi hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal. A formanyomtatvány a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Belföldi Hulladékgazdálkodási és Termékdíj Osztály oldaláról letölthető. http://www.kormanyhivatal.hu/download/8/0c/43000/Csomagolas-adatszolgaltatas-formanyomtatvany.xlsx Az adatszolgáltatás formája excel táblázat, melyet a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail vagy postai úton a 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. címre kell megküldeni.]

Ebben a cikkben csupán a gyártó adatszolgáltatási kötelezettségét fogom ismertetni.

A Cskr. 11. §-a tartalmazza a gyártókra vonatkozó nyilvántartás vezetési kötelezettséget, azon belül a nyilvántartás minimális adattartalmát. Nem kell azonban az (1) bekezdés alapján nyilvántartást vezetnie annak a gyártónak, akit a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) szerint a csomagolás létrehozására felhasznált csomagolószer tekintetében termékdíj-kötelezettség vagy termékdíj-fizetési kötelezettség terhel. Vagyis annak a gyártónak van nyilvántartás vezetési kötelezettsége, aki olyan csomagolást hoz belföldön forgalomba, amelynek a részét képező csomagolószerek után a Ktdt. szerint nem keletkezik termékdíj-kötelezettség vagy nem kell a termékdíjat megfizetni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ezek után a csomagolás részét képező csomagolószerek után – jogszerűen eljárva – nem fizetett senki (átalányösszeggel, kollektív díjtétellel vagy egyéni teljesítőként számított díjtétellel) környezetvédelmi termékdíjat. Történhetett ez jogszerűen azért, mert

 • a csomagolószer nem tartozik a Ktdt. tárgyi hatálya alá, vámtarifaszáma nem található meg a Ktdt. 1. mellékletében (pl. tűzőkapocs, fűrészelt faáru, stb.) vagy ott kivételként került feltüntetésre, és csomagolásra használták azt fel (pl. az 5 mm-nél nagyobb átmérőjű kötél, zsineg, stb.);
 • a Ktdt. rendelkezései alapján
  • nem keletkezik termékdíj-kötelezettség a csomagolószer meghatározott célú felhasználása esetén [pl. 4.§ (2) bekezdés e), f) pontjai];
  • nem kell a termékdíjat megfizetni a csomagolószer meghatározott célú felhasználása esetén [pl. 3. § (6) bekezdés b) pontja].

A gyártónak a Cskr. 11. §-a szerinti nyilvántartása alapján kell a gyűjtött adatokról adatot szolgáltatnia az országos környezetvédelmi hatóság részére a Cskr. 12. § (1) bekezdése alapján, így ha a gyártónak nem kell a 11. §-a szerint nyilvántartást vezetnie, akkor ebből következően adatszolgáltatási kötelezettsége sem áll fenn. Meg kell azonban jegyezni, hogy a gyártónak a Cskr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmazó műanyag rekeszről, raklapról nyilvántartást kell vezetnie és adatot kell szolgáltatnia.


Ha a gyártó olyan csomagolószert hozott Magyarországon forgalomba csomagolás részeként, amely után – jogszerűen eljárva – nem fizettek környezetvédelmi termékdíjat, úgy fennáll az adatszolgáltatási kötelezettsége a tárgyév során vezetett nyilvántartás adatain alapulva.

Mivel az adatszolgáltatás a kibocsátás adatain túl a gyűjtés és hasznosítás adataira is kiterjed, célszerű áttekinteni az egyes részkötelezettségekre vonatkozó szabályokat a félreértések elkerülése érdekében.

A Cskr. hatálya kiterjed a Magyarország területén forgalmazott termék csomagolására és a csomagolási hulladékra, a csomagolás visszavételére, valamint a csomagolási hulladék átvételére.[Cskr. 1. §]

A csomagolás belföldi létrehozójának, külföldről behozójának és belföldi forgalmazójának (a továbbiakban: gyártó) a csomagolási hulladék átvételét, gyűjtését és hasznosítását teljesítenie kell a Cskr.-ben meghatározottak szerint. A tisztánlátás érdekében külön-külön érdemes megvizsgálni, hogy mit is jelent a csomagolási hulladék átvételi, gyűjtési és hasznosítási kötelezettség?

Csomagolási hulladék átvétele és gyűjtése

A gyártó csomagolási hulladék átvételi kötelezettsége a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kiterjesztett gyártói felelősség elvéből ered. A kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján a gyártó felelősségi körébe tartozik

 • a termék és a technológia jellemzőinek a megelőzés és a hulladékgazdálkodás követelményei szempontjából történő kedvező megválasztása, ideértve a felhasznált alapanyagok megválasztását is,
 • a termék külső behatásokkal szembeni ellenálló képességének, élettartamának és újrahasználhatóságának, javíthatóságának a biztosítása, továbbá
 • a termék előállításából és felhasználásából származó, illetve a termékből képződő hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának a megtervezése,
 • a visszavitt termék visszaváltása, visszavétele,
 • a termékből származó hulladék átvétele, gyűjtése, valamint a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben meghatározott további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzése, amelyek az e tevékenységekért vállalt pénzügyi felelősséget is magukban foglalják.

A gyártó mellett a forgalmazónak is határozhat meg törvény vagy kormányrendelet önálló kötelezettségeket a Ht. 26. § (2) bekezdése alapján.

A gyártó csomagolási hulladék átvételi kötelezettsége a Ht. 24. § (1) bekezdés b) pontja alapján azt jelenti, hogy a gyártó a termék csomagolására felhasznált csomagolószerből származó hulladékot a hulladékbirtokostól átveszi annak újrahasználatra előkészítése, hasznosítása, valamint ártalmatlanítása érdekében. A gyártó a Ht. 28. § (5) bekezdése alapján a terméke csomagolásából származó hulladékot az előállítás helyén átveheti és annak gyűjtését hulladékgazdálkodási engedély nélkül végezheti.

A gyártó az őt terhelő csomagolási hulladék átvételi, gyűjtési kötelezettségét megállapodás alapján a forgalmazóra is átruházhatja a Ht. 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

A csomagolási hulladék hasznosítása

A Cskr. 9. § (3) bekezdése alapján a gyártónak gondoskodnia kell a (2) bekezdésben meghatározott hasznosítási arányok teljesítéséről az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban. A gyártónak a Ht. vagy a Cskr. rendelkezései alapján nincs a kibocsátott csomagolás mennyiségéhez meghatározott mértékű csomagolási hulladék átvételi és gyűjtési kötelezettsége, hanem az átvett és gyűjtött csomagolási hulladék esetében kell teljesítenie a hasznosítási arányszámokat a Ktdt. 3. melléklete szerint meghatározott országos teljesítési hányadnak megfelelően [Cskr. 6. § (5) bekezdés], kivéve a Ktdt. 2. § 6. pont b) alpontjában meghatározott csekély mennyiségű csomagolószert csomagolás részeként kibocsátó gyártót. A hasznosítási kötelezettség átruházására a Cskr. 6.§ (4) bekezdése alapján van lehetősége a gyártónak.


A fentiek alapján annak van adatszolgáltatási kötelezettsége a Cskr. alapján, akinek belföldön forgalmazott terméke csomagolása vagy a külföldről behozott és belföldön forgalmazott terméke csomagolása olyan

– csomagolószerekből áll, amelyek után – jogszerűen eljárva – a környezetvédelmi termékdíj nem került megfizetésre vagy

– műanyag rekesz, raklap, amely Cskr. 3. § (1) bekezdésében meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémet tartalmaz.

 

Budapest, 2018. január 18.

 

    Kovács Csaba tagozatvezető

MVSZ Környezetgazdasági tagozat

Megjelent: 1825 alkalommal Utoljára frissítve: péntek, 19 január 2018 15:10
Értékelés:
(0 szavazat)
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned