2020. június 06. szombat | Belépés

VÁMÜGYI SZAKÉRTŐI HATÓSÁGI KÉPZÉS 2020 Kiemelt

A Magyar Vámügyi Szövetség a Nemzetgazdasági Minisztérium NGM/37237/2017. számú határozatával az országban elsőként került vámügyi szakértői hatósági vizsgára felkészítő képzés szervezésére és lebonyolítására jogosult képző szervként VJSZ-1/2017. nyilvántartási számon nyilvántartásba vételre 2017. november 28-i hatállyal. A szakmai programunk mindenben megfelel a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló 40/2016. (XI. 17.) NGM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglalt követelményeknek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyar Vámügyi Szövetség és a Corvinus Egyetem együttműködésével létrehozott „Vámlogisztika” posztgraduális képzést a Nemzetgazdasági Minisztérium NGM/35128/2017. határozatával szintén jóváhagyta a vámügyi szakértői hatósági vizsgára való felkészítő képzésként, így szövetségünk oktatási kínálatában lehetőség van a vizsgára való felkészülést a vámlogisztika egyetemi képzés választásával is teljesíteni. A következő évfolyam 2020. szeptemberi kezdéssel indul. Az egyetemi képzésre vonatkozó információkról a http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=67637 weboldalon találnak információt. A Corvinus Egyetemmel együttműködésben működő Vámlogisztika posztgraduális képzésünk párhuzamos hallgatói számára a normál hatósági képzés egyes moduljaihoz áthallgatási lehetőséget biztosítunk.

Ahogy az uniós vámkódex bevezetésére történő felkészülést támogató továbbképzéseinken, úgy a hatósági vizsgára történő felkészítő képzés alkalmával is első kézből származó információkkal, a témákról élő tudással rendelkező oktatói gárdával és nívós képzési programmal kívánjuk támogatni hallgatóink sikeres felkészülését a hatósági vizsgára. Ezen túl pedig a hatósági vizsgát tett és regisztrált vámtanácsadók és vámügynökök számára Szövetségünk továbbképzések és rendezvények szervezésével fogja biztosítani a jogszabály által előírt kreditpont szerzési lehetőséget.

Az első két év hat sikeres turnusa után ősszel újra indítjuk ezt a képzést. Hatósági képzésünk továbbra is 100 órás időtartamú, melyet a Rendelet szerinti vizsgatantárgyak témaköreit felölelő 72 órát kitevő 6 szakmai modul, a témák teljes körű áttekintését segítő és kiscsoportos bontásban megvalósuló két konzultációs nap, egy egynapos – több telephely közötti választás lehetőségével előkészített - telephely-látogatás gyakorlati program, valamint e-learning felületünkre feltöltött kötelező órák teljesítése tesz ki.

Idei képzésünket a koronavírus miatti védekezéshez elrendelt intézkedések miatt 2020. szeptemberére halasztottuk, a képzési csoport már biztosan indul, a csoportba lehet még jelentkezni (maximális létszáma – a valóban hatékony ismeretszerzés érdekében – 44 fő).

Hiszünk abban, hogy a vámjogi szakértői, a vámtanácsadói, a vámügynöki hatósági képzés elősegíti az egész hazai vámszakma hosszú távú fenntartható fejlődését, növelni fogja a hazai vámszakma elismertségét és tovább javítja nemzetközi versenyképességünket.

Tagjaink felkészülését azzal kívánjuk elősegíteni, hogy tagsági formától függetlenül -20% tagsági kedvezményt biztosítunk. Emellett minden hallgatónk ajándékba kapja Michael Lux: Útmutató az Uniós Vámkódexhez c. szakkönyvének második, bővített kiadását, amely Szövetségünk gondozásában hamarosan megjelenik.

A képzés időbeosztása: A turnusokban az egyes modulok a tanfolyamok kezdőnapjától (2020. szeptember 3. Budapest) nagyjából heti rendszerességgel követik egymást, a tervezett turnusbeosztás kialakítása során figyelemmel voltunk a jövő évben várható ünnepnapok miatt módosított munkarendi beosztásokra is. A budapesti V. turnus zömében csütörtöki napokra esik. A modulok általában egynaposak, a tanórák 9-17 óráig tartanak, a Vámjogi modul lesz kétnapos, mivel az oktatási tematika nagyon széles. (A véglegezett turnusbeosztást a képzés kezdete előtt a Képzési Kisokosban küldjük meg.)

 modulok időpontok - 2020
 1. modul: Vámunió  IX. 03. (csütörtök)
 2. modul: Vámtarifa  IX. 10. (csütörtök)
 3. modul: Vámfizetés  IX. 17. (csütörtök)
 1. Konzultációs nap  IX. 24. (csütörtök)
 4. modul: Vámeljárás, alakiságok  X. október 1-2 (csütörtök - péntek)
 5. modul: Adózás  X. 08. (csütörtök)
 6. modul: Info-Logisztika  X. 29. (csütörtök)
 Telephely látogatás  XI. 05. (csütörtök)
 2. Konzultációs nap  XI. 12. (csütörtök)
 Írásbeli vizsga  XI. 19. (csütörtök) délelőtt
 Szóbeli vizsga (2*2 csoport)  XII.11. (péntek) délelőtt

Az óralátogatásokról jelenléti ívet vezetünk, a képzés részvételéről szóló igazolást a Rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján az oktatott vizsgatárgykörökhöz rendelt óraszám legalább 80%-ában való jelenlét esetén adjuk ki.

A Képzésre a mellékelt jelentkezési lapon lehet jelentkezni 2020. augusztus 10-ig, a hallgatói adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat és az érettségi bizonyítvány másolatának együttes megküldésével!

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tartjuk nyilván, és igazoljuk vissza. A képzésen való részvételt lemondani kizárólag külön írásbeli nyilatkozattal, legkésőbb 2020.augusztus 30-ig lehet, ezt követően megküldött lemondást nem tudjuk elfogadni és képzésiszolgáltatás igénybevételét kiszámlázzuk a jelentkezőknek.

  nem tag  MVSz tag 
 Teljes ár (nem tag)  290 000 Ft/fő  -
 Tagsági kedvezmény -20%  -  232 000 Ft/fő
 Mennyiségi kedvezmény egy cégtől 3-4 fő jelentkezése esetén -5%  275 500 Ft/fő 220 400 Ft/fő 
 Mennyiségi kedvezmény egy cégtől 5 fő vagy e fölötti jelentkezése esetén -10%(early birdkedvezmény nélkül)  261 000 Ft/fő 208 800 Ft/fő 

A hatósági képzésünk az áfatörvény szerint tárgyi adómentes szolgáltatás, így a résztvevők felé áfát nem számlázunk ki! A mennyiségi kedvezmény kizárólag az egy jelentkezési lapon megküldött több főre vonatkozó jelentkezésekre alkalmazzuk, az év során induló több turnus jelentkezései nem összevonhatók! A részvételi díj tartalmazza az e-learning felület anyagaihoz való hozzáférést, az előadások anyagait, az igazolás kiadásának költségét, valamint a rendezvény ideje alatt biztosított egyszeri büféfogyasztást is, de az ebédet nem! A részvételi díj nem tartalmazza a hatósági vizsga díját (a Rendeletben meghatározott 40 000 Ft), azt a jelentkezést követően külön számlázzuk ki.

A képzés látogatására vonatkozó igazolást csak a teljes képzési részvételi díj megfizetése esetén adjuk ki, illetve vizsgára jelentkezni csak a teljes képzési részvételi díj megfizetése esetén lehet.

A hatósági képzésre történő jelentkezés, illetve részvételi díj pénzügyi teljesítésének menete:

  • Az MVSZ írásban visszaigazolja a hatósági képzésre történő jelentkezést, amely tartalmazza a jelentkezési lapon feltüntetet adatok alapján a részvételi díj összegét és a számlázási információkat. Akinek a képzési díj befizetéséhez díjbekérőre van szüksége, kérjük jelezze és gondoskodjanak a megrendelési számok megküldéséről.
  • A képzésre jelentkezett hallgatók kötelezik magukat arra, hogy a visszaigazolt részvételi díjat átutalják az MVSZ 11100104-18054822-36000001 számú, a CIB Banknál vezetett pénzintézeti számlájára„hatósági képzés részvételi díj” megnevezésével. (Hamarosan lehetőség lesz a weboldalunkon keresztül online kártyás fizetésre is!) A képzési program egysége pénzügyileg nem bomlik modulokra, a képzés az utolsó oktatási napon - azaz a második konzultációs napon - teljesül, a turnusbeosztás szerint. Aképzési díjakra vonatkozó végszámlát a vizsgadíjak beérkezését követően állítjuk ki.

A jelentkezési lap megküldésével megtett és a 2020. augusztus 30-i lemondási határidőig le nem jelentkezés a képzési szolgáltatás igénybevételének minősül!

Budapest, 2020. április 21.

tolnaine alair

Tolnainé dr. Tóth Veronika főtitkár

Megjelent: 268 alkalommal Utoljára frissítve: szerda, 22 április 2020 08:34
Qr Code