2023. február 04. szombat | Belépés

ANGOL NYELVI SZAKNYELVI ONLINE kreditpontos kurzus 2022-2023 Kiemelt

Évtizedes elmaradást pótol a Magyar Vámügyi Szövetség azzal, hogy az országban egyedülállóan, saját fejlesztésű tananyaggal angol vámszakmai nyelvi képzést indítunk. A képzés célja, hogy a 13 vámszakmai fejezetre osztva, az adott témakör legfontosabb angol vámügyi szaknyelvi szókincset megismerjék és a gyakorló feladatokkal meglévő szókincsükbe integrálják a hallgatók. Emellett 2 olyan gyakorló alkalom lesz, amely a tematika részösszefoglalását és szóbeli gyakorlást tartalmaz. A képzés 15 alkalommal 3*45 perces órákkal, összesen 45 órás. A csoport képzését egy hivatásos angoltanár végzi, aki a szaknyelvi tananyag összeállításában is végig közreműködött, a gyakorló alkalmakra angol nyelvi tárgyalási tapasztalatokkal rendelkező kollégák érkeznek.

A kurzust online formában a MS TEAMS platform alkalmazásával tartjuk meg, illetve a kurzus egyes fejezetének jegyzetét és egyéb hasznos anyagokat, videókat érnek el a hallgatók az MVSZ e-learning oktatási rendszerében a www.vamszemle.eu oldalról.

Az angol vámügyi szaknyelvi képzésünkön résztvevő vámtanácsadók és vámügynökök számára a kurzus egyes fejezeteit külön-külön krediteztettük és az egyes oktatási napokat külön képzésként jelentünk be, annak érdekében, hogy a kreditigazolásokat az egyes oktatási napokon való valós részvételhez kapcsolódóan meg tudjuk adni, és a kurzus egyes képzési napjairól való hiányzás ne jelentsen akadályt a megfelelő kreditpontok összegyűjtésében. Egy-egy képzési napra 6 kreditpontot tudunk igazolni, így a 15 alkalomból 3 biztos teljesítésével az éves képzési kötelezettséget is lehet egyúttal teljesíteni. Mivel az alkalmakat most 2022 októbertől 2023. februárig terveztük be, ezzel a kurzussal KÉT ÉV KÖTELEZETTSÉGÉT lehet teljesíteni.

A weboldalunkon megtalálható (https://mvsz.eu/index.php/angol-tesztek) szövegértési kompetenciát mérő tesztfeladataink segítenek felmérni, hogy az érdeklődő az MVSZ angol vámügyi szaknyelvi tanfolyamának sikeres elvégzéséhez ajánlott 70%-os szövegértési kompetencia szintet teljesíti-e. Egymás után több próbálkozás is lehetséges! Ezen szint meglétét szükségesnek tartjuk annak érdekében, hogy a szaknyelvi csoport minden tagja valóban sikeresen vehessen részt a szakkifejezések megtanulását célzó feladatokban. A szövegértési tesztek kitöltése online módon történik, az eredményről tanúsítványt kapnak emailen, amelyet a jelentkezéshez csatolva várunk.

Képzésünket – a valóban hatékony nyelvi foglalkozások érdekében – egy max. 15 fős csoporttal ONLINE képzésként tervezzük indítani.

A továbbképzésünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozik, ennek megfelelően a képzésre jelentkezőkkel felnőttképzési szerződést kötünk, és a képzésre, illetve a képzésben részt vevőkre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget az elektronikus rendszerben megvalósítjuk. Ez alapján a képzés díját a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet B) rész 14. pontja alapján a költséget viselő cég elismerheti a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségként, ráfordításként.

Hiszünk abban, hogy ezen képzések indításával nagymértékben javítjuk vámszakembereink versenyképességét, növelni fogjuk szakmai elismertségüket és elősegítjük az egész hazai vámszakma hosszú távú fenntartható fejlődését.

A képzés időbeosztása:

A tanfolyam oktatási napjait a kezdőnaptól nagyjából heti rendszerességgel az alábbi táblázat szerint keddi napokra esik. Egy alkalom 3*45 perc; 15.30-17.05, szünetekkel (kb. 2,5 óra).

FIGYELEM!! Egy kurzussal két év kreditkötelezettségét tudják teljesíteni!!!

MVSZ angol vámjogi szaknyelvi tanfolyam

kredit

2022. október 11.

Vámunió, vámpolitika, vámszervezet

6 pont

2022. október 18.

Tarifa, árubesorolás, KTF

6 pont

2022. október 25.

Származás

6 pont

2022. november 8.

Vámérték, vámtartozás, vámbiztosíték, vámfizetés, vámok elengedése/visszafizetése

6 pont

2022. november 15.

Belépési alakiságok (BEGYA, vám elé állítás, átmeneti megőrzés) árunyilatkozatok, behozatal

6 pont

2022. november 22.

Vámügyi egyszerűsítések, árutovábbítás

6 pont

2022. november 29.

Vámellenőrzés, áruátengedést követő ellenőrzés

6 pont

2022. december 6.

Részösszefoglalás + nyelvi gyakorlat

-

2023. január 3.

Különleges eljárások (kivéve árutovábbítás)

6 pont

2023. január 10.

KIGYA, kivitel, újrakivitel

6 pont

2023. január 17.

Ellátási lánc, Incoterms

6 pont

2023. január 24.

Engedélyezett gazdálkodó, AEO

6 pont

2023. január 31.

Hatósági eljárás, jogkövetkezmények, jogorvoslatok

6 pont

2023. február 7.

Logisztika

6 pont

2023. február 21.

Összefoglalás + nyelvi gyakorlat

-

Az angol vámügyi szaknyelvi képzésen az óralátogatásokról a TEAMS alkalmazás automatikus jelenléti ívet készít. Az egyes fejezetekhez bejelentett kreditpontos továbbképzésen való részvétel esetén alkalmanként állítjuk ki a kredit-igazolást (a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról és kötelező továbbképzésről szóló 283/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5.§ (8) bekezdése alapján).

A képzés a végén egy vizsgateszt kitöltésével zárul, amely csak a teljesítmény mérésére szolgál, tanfolyamainkról államilag elismert tanúsítványt nem állítunk ki.

A képzésekre a KÉPZÉSEK/Angol szaknyelvi képzés menü alatt található elektronikus űrlapon lehet jelentkezni 2022. október 10-ig. Kérjük, hogy a jelentkezéshez küldjék meg a weboldalon (ANGOL TESZTEK főmenü alatt) 70% feletti eredménnyel elvégzett szövegértési tesztről kapott tanúsítványt is!

A tagsági jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tartjuk nyilván, és igazoljuk vissza.

A képzésen való részvételt lemondani kizárólag külön írásbeli nyilatkozattal, legkésőbb 2022. október 11-ig lehet, ezt követően megküldött lemondást nem tudjuk elfogadni és képzési szolgáltatás igénybevételét kiszámlázzuk a jelentkezőknek.

Részvételi díj a képzésen:

 

MVSZ Tag

(-20 % tagsági kedvezmény)

Nem MVSZ tag

45 órás angol vámügyi szaknyelvi képzés (15 alkalommal 3*45 perc); fejezetenként 6 kreditre minősítve

155.760 Ft

186.900 Ft

A részvételi díj tartalmazza a jegyzetet, és az e-learning felületre feltöltött egyéb anyagok elérését.

Az angol képzésekre történő jelentkezés, illetve részvételi díj pénzügyi teljesítésének menete:

Az MVSZ írásban visszaigazolja az angol nyelvi vámügyi szaknyelvi képzésre történő jelentkezést, amely tartalmazza a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján a részvételi díj összegét és a számlázási információkat. A képzésre jelentkezett hallgatók kötelezik magukat arra, hogy a visszaigazolt részvételi díjat előlegként átutalják az a MVSZ 11100104-18054822-36000001 számú, a CIB Banknál vezetett pénzintézeti számlájára „angol vámügyi szaknyelvi képzés részvételi díj” megnevezésével. Akinek a képzési díj előlegként történő befizetéséhez díjbekérőre van szüksége, kérjük jelezze és gondoskodjanak a megrendelési számok megküldéséről. A képzési program pénzügyileg egységes, nem bomlik alkalmakra, a képzés az utolsó oktatási napon teljesül.  A teljes kurzus képzési díjat kitevő előleg befizetésekor a végszámlát az átutalások beérkezését követően állítjuk ki.

 

JELENTKEZEK A KÉPZÉSRE

 

Budapest, 2022. augusztus 25.

Tolnainé dr. Tóth Veronika

                    főtitkár

Megjelent: 354 alkalommal Utoljára frissítve: csütörtök, 25 augusztus 2022 12:15