2023. február 04. szombat | Belépés

Úton a nemzeti importrendszer bevezetése felé Kiemelt

Az Uniós Vámkódex életbe lépésekor elfogadott munkaprogram végrehajtása 2023. évtől egy újabb területen érvényesül, a jelenlegi CDPS feldolgozórendszert felváltó e-Vám informatikai környezet bevezetésével.

Az idén 18 éves CDPS árunyilatkozat feldolgozó rendszert felváltó e-Vám fejlesztés informatikai specifikációját tetté közzé a Nemzeti Adó- és Vámhivatal július végén, amelyet a Magyar Vámügyi Szövetség szeptember 14-i konzultációja követett a szoftverházak, szakmai képviselet és gazdasági szereplők részvételével. A NAV ekkor adott tájékoztatást arról, hogy az új informatikai rendszer bevezetését 2023. január elsejével tervezi. Az új informatikai fejlesztés azzal is összekapcsolódik, hogy a korábbi EV adattartalmat az Uniós Vámkódex kiegészítő szabályait tartalmazó FJA-rendelet B-melléklete szerinti csökkentett adattartamú árunyilatkozat bevezetése, amelyek feldolgozására a már több, mint egy éve bevezetett e-Vám informatikai rendszert fejlesztik tovább annak a céljából, hogy teljes adatkészlettel benyújtott indítványokat is el lehessen bírálni.

A Magyar Vámügyi Szövetség a szakmai területet jelentősen érintő eseményről levélben értesítette a tagságot, majd október harmadikán Vargha Zoltán szakmai bizottsági elnök vezetésével, a jelentkező tagok közreműködésével megkezdődött a közös munka az informatikai átállás előkészítésében. Az első munkaülésen megjelent tagvállalati képviselők egyetértésben jelentették ki, hogy az átállás időpontjáig rendelkezésre álló idő rendkívül rövid, nagyobb vállalatok irányítási rendszereit következő 2023. január elsejéig nem lehet átállítani az új informatikai környezetre. A helyzet felmérését követően a Magyar Vámügyi Szövetség hivatalos levelet küldött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszakmai elnökhelyettese, és a Pénzügyminisztérium adóügyekért feleős helyettes államtitkára részére, melyben a nemzeti importrendszer bevezetésének fél éves elhalasztása kapcsán közbenjárásukat kérte az Európai Bizottság felé történő előterjesztésében. A vámhatóság felé indított jelzés mellett a szakmai képviselők jelezték, hogy az informatikai átállás mellett szükséges felkészíteni a vámügyintézést végző munkatársakat az új kitöltési szabályokra, de szakmai konzultációkat kell szervezni az áruszállítás más közreműködőit összefogó társzervezetekkel is, mivel a szállítmányokra vonatkozó adatszolgáltatások tartalma kibővül az új rendszer bevezetésével.

Hogyan változik az árunyilatkozatok kitöltése?

Az Uniós Vámkódex felhatalmazáson alapuló rendeletének B melléklete, valamint a végrehajtási rendelet szintén B melléklete tartalmazza azokat az adatelemeket, amelyeket az árunyilatkozatoknak kötelező, vagy opcionális jelleggel tartalmazniuk kell. Fontos megjegyeznünk, hogy az adatkészleteket H betűvel jelölik és az importrendszerben érintett kategóriájuk a H1 – H5 típusba sorolták, a csökkentett tartalmú adatkövetelményeket pedig a H7 készlet jelöli. Az adatelemek és a hozzá tartozó követelmények egymás mellé olvasásával kapjuk meg az árunyilatkozatok kitöltési szabályait. A jelenleg hatályos és a NAV által közzétett kitöltési útmutató az új rendszer életbe lépésével érvényét veszíti, a jövőben használható útmutató még nem áll rendelkezésére, viszont az összeállításában a Magyar Vámügyi Szövetség tagjai jelentős szerepet vállalnak az uniós vámjogszabályok előírásainak összevezetésével és kitöltési értelmezésével. Alapvető változás fogja érinteni az árunyilatkozatok kitöltésének logikáját is. Míg a CDPS rendszerben továbbított árunyilatkozat fej- és tételadatok összefüggésén alapul; addig az új importrendszerben fejadathoz a szállítmány adatai kapcsolódnak és ehhez kapcsolódnak a tételsorok a továbbiakban. Ebből az következik, hogy a vámeljárásokhoz benyújtott EV okmányokon a szállítmányokra, szállítási feltételekre (INCOTERMS klauzulák), származási helyre vonatkozóan több adatot kell benyújtani a vámhatóság számára az eddig megszokottakon túl, az adatkövetelmények első értelmezéséből megállapítva.

Hogyan működik majd az új importrendszer?

Magyarország uniós csatlakozását követően az akkor érvényes közösségi vámszabályok előírásaihoz kapcsolódó CDPS árunyilatkozat-feldolgozó rendszert vezette be. Az UVK és a kapcsolódó felhatalmazási és végrehajtási rendeletek B mellékleteiben rögzített adatkövetelmények szerinti árunyilatkozatokat a jövőben az e-Vám rendszer fogadja biztosítva azt, hogy a vámigazgatási eljáráshoz kapcsolódó cselekmények be legyenek integrálva az informatikai környezetbe. Első legfontosabb változás lesz, amikor vámhatóság okmánybemutatásról üzenetet továbbít (IM482), akkor válaszként a rendszerbe kell feltölteni a kért dokumentumokat (IM483 üzenet). Új gyakorlati lépésként fog megjelenni a meghallgatási jog biztosítása az importrendszeren keresztül. Amikor a vámhatóság okmányvizsgálat, vagy fizikai áruellenőrzést követően azt állapítja meg, hogy a befogadott árunyilatkozat adatai javítást igényelnek, a rendszeren keresztül megküldi javaslatát meghallgatási jog keretében az egyes rovatok javítandó adatairól (IMH06 üzenet). Erre az árunyilatkozatot benyújtó közvetlenül megnyíló szoftveres párbeszédablakban tudja megküldeni válaszát (IMH07-es üzenet), amelyben közli álláspontját, hogy egyetért-e a vámhatóság által tett javaslattal vagy sem. Szintén számítógépes szoftveres környezetben jelenik meg a vámeljárás során elrendelt közbenső intézkedés értesítése is (IMH19-es üzenet), amelyet például egy piacfelügyeleti intézkedés során alkalmazhatnak. Végül szintén újdonságként jelenik meg, hogy mind az áruátengedés előtt, mind az áruátengedés után lehetőséget ad a rendszer árunyilatkozat érvénytelenítésére vonatkozó kérelem benyújtására (IM414-es üzenettípus), amely elbírálása során a vámhatóság szintén élhet az okmánybemutatás és a meghallgatási jog üzenetek kiküldésével.

Kommunikáció az új rendszerben

Az importrendszeren keresztüli kommunikációra új KKK2 csatornát nyitott meg a NAV, amelyet a H7-es adatkészlettel végzett vámkezelésekben érintett postai- és e-kereskedelmet bonyolító szereplők már több, mint egy éve használnak. Az árunyilatkozat adáshoz szükséges csatorna regisztrációját ez érintett elsődleges felhasználók számára kérelmezni kell a korábbról ismert R11 nyomtatványon, ahol az EVÁM csatornát kell megjelölni. Az érvényes regisztráció után történő jogosultság kiosztást a másodlagos felhasználók irányába az elsődleges felhasználók fogják biztosítani.

Első tapasztalatok, észrevételek

A jövő évben életbe lépő e-Vám rendszerrel kapcsolatos tapasztalatokkal jelen esetben az e-kereskedelemben küldött kis értékű és postai küldemények csökkentett adattartamú, vámmentes vámkezelésével kapcsolatban sikerült tapasztalatot szerezni. A teljes adatkészlettel végzett verzió felvázolása során a Magyar Vámügyi Szövetség munkájába jelentkezett tagok rögtön megtették első észrevételeiket, amely azt a felismerést hozta, hogy más tapasztalati tudással tud véleményt alkotni egy tengerentúli konténeres áruszállításban érintett szereplő, mint egy légiforgalmi árukezelést biztosító szolgáltató, vagy egy vezetékes szállításban érintett társaság. De ugyanígy különböző módon láthatja a rendszer bevezetésének következményeit egy saját nevében vámeljárásokat lebonyolító gazdálkodó, mint egy közvetett vagy közvetlen képviseleti jogállással eljáró vám- logisztikai szolgáltató. A Magyar Vámügyi Szövetség ezért várja a tagság észrevételeit árunyilatkozat kitöltésével; importrendszer működési újdonságaival; adattovábbítási kommunikáció (KKK2); képviseleti; valamint jogszabályi kötelezettségek témakörében. A válaszokat a Szövetség a NAV szakterületi érintettek bevonásával koordinálja és az így szerzett aktuális információkat folyamatosan továbbítja a szakmai érintettek irányába.

Az e-Vám működési tapasztalattal elsőként találkozó tagjaink azonnal megtették első közös észrevételüket arra az esetre, amikor az import rendszeren keresztül meghallgatási jog biztosításáról értesítést küld a vámhatóság az árunyilatkozatot benyújtó részére. A vámhatóság, kérelemtől eltérő döntésére irányuló értesítésre válaszként küldendő álláspont kifejtésével összefüggő EGYKE képviseleti meghatalmazás és az ehhez biztosított KKK2 kommunikációs csatorna milyen módon hozható összefüggésbe annak érdekében, hogy az a válaszadásra érintett személy számára biztosított legyen.

A nemzeti importrendszerbe árunyilatkozat továbbiakban is elektronikus adat formájában nyújtható be, amelyhez alkalmas informatikai megoldást benyújtó oldalról a szoftverházak biztosítják. Az uniós vámjogszabályok mellékleteiben szükséges adatkövetelmények és az ahhoz kapcsolódó előírások megfeleltetését a gyakorlatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Informatikai Intézetével folytatott közös tesztek eredménye fogja meghatározni, amely november közepén fog elkezdődni. A tesztek során az adatok megfelelőségével összefüggő ellenőrzések, illetve válasz- és hibaüzenetek előfordulási tapasztalatai fogják biztosítani azokat a specifikálható igényeket, amelyek a közvetlen adatkapcsolattal kommunikáló informatikai rendszerek fejlesztéséhez fognak alapul szolgálni.

Az import váminformatikai rendszer fejlesztésével kapcsolatos rövid távú konzultációs és értelmezési feladatok mellett hosszabb távon szükség lesz a vámügyintézők oktatására az új adatelemek vonatkozásában, valamint a jövő év végéig esedékes NCTS és exportrendszer fejlesztések kapcsán érdemes a tapasztalatokból kiindulva korábbra hozni a rendszerspecifikáció megadását, a vámhatósági és ügyféli fejlesztések ütemezését és biztosítani kell a megfelelő tesztelési idő alkalmazását is.

A témát a Szövetség természetesen kiemelt prioritásként kezeli, a munkacsoportban részt vevő szakemberek segítségével igyekszik minden támogatást megadni az átálláshoz.

 

Megjelent: 643 alkalommal Utoljára frissítve: hétfő, 17 október 2022 16:00
Értékelés:
(3 szavazat)
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned

Vám - kiemelt témakörök