2021. július 25. vasárnap | Belépés
Közgyűlés jegyzőkönyv - 2016-03-17

Közgyűlés jegyzőkönyv - 2016-03-17

a Magyar Vámügyi Szövetség 2016. március 17-én 10 órára meghirdetett évi rendes (beszámoló) közgyűléséről

 

A közgyűlés helyszíne: Hotel Millennium (Budapest, VIII. Üllői u. 94-98.) I. emeleti terme

Jelen vannak: Ezen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képező jelenléti ív szerint: 41 szavazásra jogosult tag, illetve tagi képviselő.

wp 20160317 10 43 37 proA szövetség elnöke javaslatot tesz a levezető elnök személyére : Dr. Nagy Istvánra, a jelenlévők ezt a javaslatot egyhangúan elfogadják

Dr. Nagy István levezető elnök bejelenti az eredetileg 10. 00 órára meghirdetett közgyűlés határozatképtelenségét (jelen van: 31 fő), majd 10.30 órai kezdettel megnyitja a megismételt közgyűlést. Emlékezteti a tagokat, hogy megismételt közgyűlés esetén nincs mód új napirendi pont felvételére, továbbá arra, hogy az eredeti, a meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében a közgyűlés a jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképes.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Varga Máriát, hitelesítőknek: Kovács Csabát, Bartos Gyulát.

A közgyűlés jelenlévő tagjai ezt egyhangúan elfogadják.

A Szavazatszedő Bizottság tagjaira javaslat: Rozgonyi Sándor, Tóthné Witzl Anna, Lehet Péter. Ezt a jelenlévők egyhangúan megszavazzák.

A levezető elnök a közgyűlés napirendi pontjaira javaslatot tesz, ezt a résztvevők egyhangúan elfogadják.


1./ Beszámoló a Szövetség 2015 évi gazdálkodásáról és feladatainak végrehajtásáról. Javaslat a 2016. évi költségvetésre és feladatterve.

Az előzetesen kiküldött beszámolóhoz az elnök úr szóbeli kiegészítést tesz:

 • a szövetség taglétszáma változatlan, ez évben már 3,7 % növekedés tapasztalható,
 • a gazdálkodás egyenletes
 • kapcsolat építés: Corvinus Egyetem, KKV ház
 • új média partner: Gazdasági Rádió, Supply Chain Magazin

2015 évi kiemelt feladatok:

 • vám szakma megújítása, vámfórum újra indítása
 • Corvinus Egyetem gazdasági szakemberek felsőfokú vámképzése
 • 2020 központosított vámkezelések- széleskörű felmérés- javaslat az NGM felé
 • hatósági kapcsolat jó- érdekvédelem miatt fontos –
 • vidéki szervezetekkel voltak új próbálkozások

Összességében megállapítható, hogy aktív évünk volt, kiemelt feladatokkal, sok társadalmi munkát adó tagokkal és tagozatvezetők, munkabizottsági vezetők, elnökség segítségével, amiért köszönet jár.

A Felügyelő Bizottság vezetője dr. Maruzs László szóbeli kiegészítője, illetve írásos jelentése szerint a kiadások és a bevételek egyensúlyban vannak. A Mérleg főösszegét (Eszköz összesen, Forrás összesen  10.416eFt) a közgyűlésnek el kell fogadnia, ugyanígy az eredmény kimutatás főbb sorait, Bevétel(24.446eFt) Költség(25.201eFt), Eredmény( -755eFt), és  a jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges. Maruzs úr kéri a közgyűlés résztvevőit, hogy a korábban megkapott  írásos pénzügyi beszámolót és a mérleget fogadja el. A közgyűlés résztvevői ezt egyhangúan elfogadják.

2016 évi kiemelt feladatok:

 1. Új vámtörvény
 2. EKAER
 3. Új Jövedéki törvény

szakképzés: felsőfokú akkreditált vámlogisztikai képzés indítása közösen a NAV KI, illetve a területi ipar és kereskedelmi kamarákkal.

Belső és külső kommunikáció hatékonysága: Média kapcsolatok, szakmai linkek, WEB oldalunk újítása, társszervezetek rendezvényein aktív részvétel

2016 évi gazdálkodás: 34 %-os bevétel növekedést tervezünk – főleg oktatással

Titkársági technikai eszközök frissítése - eszköz csere, új WEB oldal

A levezető elnök megkérdezi a jelenlévőket, hogy az elhangzottakhoz van-e javaslatot, vagy megjegyzés. Nincs.


2./ Megüresedett bizottsági hely betöltése a Jogi és Etikai Bizottságban.

       Az elnökség a megüresedett helyre Lupták Sándort javasolja, a jelölt a megbízást elfogadja.

       A jelenlévők egyhangúan, azaz 41 igennel megszavazzák.


3./ A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása:

Az írásos módosítást Titkárság működésével, illetve a tagdíj kívánság szerinti  évenkénti egyösszegű fizetését a jelenlevők 41 igennel, azaz egyhangúlag elfogadják.


4./ Egyebek:

 • Az új WEB oldal bemutatása: mvsz.eu. Az Intrastat  Kft. szerződés alapján üzemelteti. A tagoknak újból be kell regisztrálni.
 • Laczi Ferenc beszámol az Új Jövedéki törvény tervezet társadalmi köröztetéséről,

várjuk a tagok véleményét, hiszen a gyakorlati tapasztalatok fontosak lehetnek, pl: hulladékhasznosítás, gyógyszer gyártók, stb. 

Egyéb napirendi pont nem lévén, a levezető elnök berekeszti a közgyűlést.

kmf.

A jegyzőkönyvet készítette: Varga Mária,

Levezető elnök: Dr. Nagy István                                     

A jegyzőkönyv hitelesítői: Bartos Gyula, Kovács Csaba

Megjelent: 1008 alkalommal Utoljára frissítve: csütörtök, 12 május 2016 11:59
Tovább a kategóriában: MEGHÍVÓ »