2020. március 31. kedd | Belépés

Az MVSZ missziójának tekinti a vámszakmai ismeretek széleskörű megosztását, mert hiszünk abban, hogy ezen információk nemcsak a szűk szakmai környezetünk, hanem az export-import ügyletekben résztvevő gazdálkodók, az ellátási láncok elemeit adó logisztikai-szállítmányozói vállalkozások számára is fontosak lehetnek.

Kategória: Képzések

Kedves Tagjaink!

Mindenekelőtt a Magyar Vámügyi Szövetség Elnöksége és Titkársága nevében szeretnék mindnyájatoknak Békés Karácsonyt, és egy sikeres, szerencsés és örömteli Új Évet kívánni, s szeretném ezúton is megköszönni az idei támogatást és érdeklődést!

Kategória: Képzések

Az év első szemináriuma főként az elektronikai eljárások nehézségeire fókuszál, a sajnos már „örökzöld” Cégkapu alkalmazási kérdések áttekintésével kezdődik, egy előadás és egy kapcsolódó rövidebb konzultáció keretében.

Kategória: Képzések

Tegnap egy egész napos rendezvény keretében készültünk fel az újraértékelés előttünk álló idei kihívásaira.

IMG 0128A téma feldolgozásához olyan módszert választottunk, amely a párbeszédre épül, hiszen ez a feladat több szempontú információ-megosztást igényel. A panelbeszélgetések új módszerében egy-egy moderátor segítette a beszélgetőpartnereket, azaz a jogalkotó NGM, a NAV KI Vámfőosztály, a NAV igazgatóságok és gazdálkodók  közül érkező kollégákat abban, hogy az újraértékelés négy témakörét együtt áttekintsék.

A bevezető vezetői köszöntőkben elsőként Szabó Károly dandártábornok úr emelte ki, hogy a külkereskedelmi ügyletek növekvő száma és az új ellenőrzési feladatok mára a vámszolgálatok által csak akkor végezhetők el hatékonyan, ha a gazdálkodók belső rendszereiben rejlő erőforrásokat is kihasználják és az engedélyek által korábban vámosok által ellátott funkciókat a gazdálkodókra terelünk át. Ehhez azonban olyan engedélyezési rendszert kell kialakítani, amely valóban megbízhatóvá teszi a gazdálkodói működést és a folyamatokat. Az újraértékelés célja az új uniós szabályozás adta előnyök gyakorlati megvalósításának biztosítása, amely a gazdálkodók versenyképességén túl az egymással is versenyben álló vámszolgálatok eredményességét is közvetlenül érinti. Vizsy József elnök úr a gazdálkodók oldaláról bevezetőjében azt emelte ki, hogy az UVK adta előnyök valós megjelenése a gazdálkodói oldalon még nem látványos, ahhoz, hogy ezek az előnyök realizálódhassanak, a lehető legkisebb nehézségekkel kellene az újraértékelési eljárásokat lefolytatni. Ennek a munkának kívánunk segítséget adni a minél szélesebb információ-megosztással, valamennyi igazgatóság meghívásával.

Ezt követően a panelbeszélgetések során moderált keretek között beszélték át a szereplők az újraértékelést feldolgozó 4 részterületet:

 1. az AEO engedélyek újraértékelésének szempontjait,
 2. az összkezesség, bankgarancia és átmeneti megőrzés összetartozó területeit,
 3. a nyilatkozattevő nyilvántartásába bejegyzés és a halasztott fizetés egyszerűsítéseit, valamint
 4. a vámtevékenységi engedélyek újraértékelését.

A panelek részletes eredményeit összefoglaló diasort, amelyet menet közben jegyzeteltünk le, a tagok és a résztvevők természetesen megkapnak, úgy mint eddig, belépve megtekintehtik a teljes cikket a KÉPZÉSEK/Letöltések menü alatt, amelynek mellékletei a letöltehtő bemutatók.

A hangulatot nem tudjuk ezekkel a sorokkal visszaadni, de nagy öröm volt megélni. Az eddigi visszajelzésekben a résztvevők méltatták a panelbeszélgetések informatív jellegét és a kiemelték a partneri hozzáállásban megélt pozitív élményt, mindegyik szereplői minőségben. Az igazgatóságok örömmel vettek részt a programon és egy szakmailag nagyon tartalmas és kiemelkedően jó hangulatú találkozás volt.

Köszönjük minden kedves szereplőnek a rendezvény lebonyolításához nyújtott segítséget és elkötelezett szakmai munkát, és a hallgatóságnak az egész napi kitartó figyelmet!

Budapest, 2017. február 24.

Üdvözlettel:

tolnaine alair

       Tolnainé dr. Tóth Veronika

                    főtitkár

Kategória: Vám-Logisztika

Tisztelt Tagjaink! Kedves Kollégák!

Az új uniós vámjogi szabályozás tavalyi hatálybalépése óta folyamatos az új joganyag értelmezése. A gyakorlatban egyre gyakoribb, hogy a lejáró határozott időre szóló tevékenységi engedélyek megújítása kapcsán már az új hatósági eljárási szabályok, kritériumok, egyszerűsítések alkalmazása válik szükségessé.  Ehhez társul az FJA 250. cikk (1) bekezdés alapján végrehajtandó újraértékelés a 2016. május 1-jén hatályos határozatlan idejű engedélyek tekintetében az új kritériumok mentén. 

A Szeminárium célja – a magyar vámhatóság által az újraértékelések végrehajtására kialakított stratégiához igazodva, az új szabályok keretei között – áttekinteni az eddigi új engedélyezések és újraértékelések tapasztalatait.  Ebben kiemelt jelentőségű a párbeszéd a jogalkotó, NAV KI, a NAV igazgatóságok és a gazdálkodók között. A párbeszéd fontossága miatt alkalmazott módszer a panelbeszélgetés, amely moderátorral segített beszélgetés egy téma több szempontú megvitatásához a hallgatóság előtt, lehetővé téve az együttgondolkodást és a tapasztalatok áttekintését. A négy szempont megjelenítői az NGM, a NAV KI Vámfőosztály, egy-egy engedélyezési gyakorlattal érintett NAV igazgatóság képviselői és egy-egy gazdálkodói résztvevő. A panelbeszélgetések keretében lehetőség lesz  minden panelnél a hallgatóságból spontán kérdések feltevésére is, illetve minden vámigazgatóság meghívást kap a részvételre.

Az újraértékelés témáját 4 részterületre osztottuk: 1. az AEO engedélyek, 2. az összkezesség, bankgarancia és átmeneti megőrzés, 3. a nyilvántartásba bejegyzés és a halasztott vámfizetés, 4. a vámeljárási tevékenységi engedélyek újraértékelése. Ezek a témák nemcsak az ügyfelek részére okoznak bizonytalanságot, hanem a hatósági jogalkalmazás sem egységes.  A gazdálkodókkal folytatott párbeszéd a hatóság számára az egységes joggyakorlat kialakításának lehetőségét hordozza, a gazdálkodók számára pedig első kézből származó információkat az újraértékelés minél könnyebb végrehajtásához.

A Magyar Vámügyi Szövetség által szervezett Szemináriumon való részvételt mindazoknak ajánljuk, akik vámügyi tevékenységgel járó ügyféli vagy hatósági jogalkalmazás során bizonytalanságot, nehézséget tapasztaltak, vagy új folyamataik indításához stratégiai előkészületeket végeznek.

A részletes program a mellékltekekből letölthető, illetve a rendezvényt megelőzően is kézhez kapják a résztvevők.

A program időbeosztása:

Regisztráció lesz 8.30-9.00 között, a vezetői megnyitó 9.00-től 9.30-ig tart, a panelbeszélgetések  9.30 órától 16.20 óráig tartanak, ezt követően pedig a program 20 percben a megállapítások összegzésével zárul.

A teljes időtartam összesen 8 óra.

Az előadások helyszíne: Hotel Millennium, 1089 Budapest, Üllői út 94.

A Szemináriumra a mellékelt jelentkezési lapon lehet jelentkezni 2017. február 20-ig. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tartjuk nyilván, és igazoljuk vissza.

Részvételi díj:

 • Tagjaink részére a 16 000,- Ft + ÁFA
 • Nem MVSZ tagok részére: a 20 000,- Ft + ÁFA

A részvételi díj tartalmazza a szeminárium keretében megvalósított képzés díját és a rendezvény ideje alatt biztosított ebédet és büféfogyasztást.

Budapest, 2017. február 8.

tolnaine alair 

Tolnainé dr. Tóth Veronika

főtitkár

Kategória: Képzések

Tisztelt Tagság, Tisztelt Érdeklődők!

Mint ismeretes, 2017. április 1-től alkalmazásra kerül a tavalyi év folyamán elfogadott és kihirdetett jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény, amely felváltja a korábbi szabályozást. Az új szabályozásra való átállás sok gyakorlati kérdést vet fel, ezek tisztázásában kíván segítséget nyújtani valamennyi érintett számára az egynapos jövedéki továbbképzésünk.

A tervezett program igyekszik a változással érintett valamennyi témakör gyakorlati vonatkozású területét részletesen bemutatni, különösen az új nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási szabályok, az új biztosítékrendszer és az ezek alapjául szolgáló elektronikus kapcsolati rendszer, valamint a jövedéki szakterületen szinte kizárólagossá váló elektronikus ügyintézés.

A program a NAV Központi Irányítás Jövedéki Főosztályának szoros együttműködésével kerül lebonyolításra. Valamennyi előadó a NAV KI Jövedéki Főosztály adott szakterületre specializált munkatársa, ami garancia arra, hogy a résztvevők naprakész, aktuális, a gyakorlati munkát segítő információkat kapnak első kézből. Az oktatás keretében nemcsak előadások megtartására kerül sor, hanem a konzultáció lehetősége is biztosított lesz, kérdéseket lehet megfogalmazni az előadókhoz, ami nagy segítség lehet a felmerült egyedi vagy általános problémák megoldásában.

Az oktatási program hasznos és eredményes lehet mindazoknak, akik jelenleg a jövedéki adótörvényben nevesített valamely engedéllyel rendelkeznek és tevékenységüket a jövőben is folytatni kívánják. A részletes program  letölthető a mellékletek közül, illetve a rendezvényt megelőzően is kézhez kapják a résztvevők.

A program időbeosztása: Az előadások 9.00 órától 15.30 óráig tartanak, közben egyórás ebédszünettel, a program végül 60 percben kérdések megvitatását lehetővé tevő interaktív modullal zárul. A teljes időtartam összesen 8 tanóra.

Az előadások helyszíne: Hotel Millennium, 1089 Budapest, Üllői út 94.

A továbbképzésre a mellékelt jelentkezési lapon lehet 2016. február 3-ig jelentkezni. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tartjuk nyilván, és igazoljuk vissza.

A program konzultációs részére vonatkozó kérdéseiket 2016. január 26-ig várjuk, hogy az előzetesen összegyűjtött kérdésekkel a kollégák felkészülését segítsük!

Részvételi díj:

 • Tagjaink részére: 5.000,- Ft/+ ÁFA
 • Nem MVSZ tagok részére: 20.000,- Ft/+ ÁFA

A részvételi díj tartalmazza a rendezvény ideje alatt a kétszeri büfészolgáltatást és a kétfogásos ebédet a hotel éttermében.

Bízunk benne, hogy a program komoly segítséget jelent majd a zökkenőmentes gyakorlati átálláshoz! Várjuk jelentkezésüket!

Budapest, 2017. január 17.

tolnaine alair

Tolnainé dr. Tóth Veronika

                főtitkár

Kategória: Képzések

A kereskedelem gyakorlatában egyre nagyobb szerepet kap a Kereskedelmi Vámtarifa, amely a kereskedelempolitika és a vámokkal kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek összhangjának megteremtését hivatott szolgálni, emellett számos adójogszabály tárgyi hatályát jelentő termékkörök egyértelmű meghatározását szolgálja. A Kereskedelmi Vámtarifa alapja a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer (HR), valamint az Európai Unió által alkalmazott Kombinált Nomenklatúra (KN). A HR rendszer ötévente, a KN kódok éves gyakorisággal változnak, idén épp mindkét rendszer ciklusa okoz közel kétezres nagyságrendben változást.

A Vámműhely egyik célja, hogy a hazai gazdálkodók számára leginkább érdekes árucsoportok, illetve áruk (pl. műanyagok, gumiáruk, vegyi anyagok, alumíniumáruk, gépek, villamossági cikkek, elektromos gépek és felszerelések stb.) tekintetében a várható változtatások tartalmát, az egyes iparágak tekintetében a változással járó sajátosságokat széles körben és részletekbe menően megismerjék. Másik témakör pedig a környezetvédelmi termékdíjra vonatkozó hazai jogszabályi kötelezettségek változásainak áttekintése, a törvényi és végrehajtási szabályok, illetve az adminisztratív kötelezettségek tekintetében egyaránt.

A Magyar Vámügyi Szövetség által szervezett Vámműhelyen való részvételt mindazoknak ajánljuk, akik tevékenységükhöz kapcsolódó termékkör kapcsán a tarifaváltozásokról, vagy a termékdíjra vonatkozó jogszabályi változásokra vonatkozóan ismereteket kívánnak szerezni.

A részletes programot a mellékletek alól letölthetik, illetve a rendezvényt megelőzően is kézhez kapják a résztvevők.

A program tartalma:

HR és KN kódok változásai 2017

     Elóadó: Tóth János, a NAV szakértője

— Termékdíjas szabályozás változásai 2017-ben

     Előadó: Kovács Csaba az MVSZ környezetvédelmi tagozatának vezetője

— Termékdíj bejelentések és nyomtatványok változásai

     Előadó: Mészáros Adrienn a NAV szakértője

Regisztráció: 12.30-13.00 között, az előadások 13.00 órától 17.00 óráig tartanak, közben egy szünetben büfészolgáltatást biztosítunk. Mindkét témakörben lehetőség lesz kérdések megvitatására.

A teljes időtartam összesen 4 óra.

Az előadások helyszíne: Hotel Millennium, 1089 Budapest, Üllői út 94.

A Vámműhelyre a mellékelt jelentkezési lapon lehet jelentkezni 2016. november 15-ig. A jelentkezési lap a mellékletek között található.

A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tartjuk nyilván, és igazoljuk vissza, nem tagok számára a számlákat a jelentkezések visszaigazolását követően küldjük meg.

Részvételi díj:

 • Tagjaink részére a Vámműhely ingyenes.
 • Nem MVSZ tagok részére: 11.800,- Ft + ÁFA

A részvételi díj tartalmazza a vámműhely keretében megvalósított képzés díját és a rendezvény ideje alatt biztosított büféfogyasztást.

 

Budapest, 2016. november 8.

tolnaine alair

Tolnainé dr. Tóth Veronika

                    főtitkár

Kategória: Képzések

Tisztelt Tagság, Tisztelt Érdeklődők!

Mint ismeretes, 2017. január 1-től alkalmazásra kerül a nyár folyamán elfogadott és kihirdetett jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény, amely felváltja a 2004 óta működő szabályozást. A jövedéki szabályozás uniós szinten lefektetett alapjai nem változtak, azonban számtalan új szabályozási elem jelenik meg az új nemzeti szabályozásban, amire megkülönböztetett figyelmet kell fordítani. Az új szabályozásra való átállás komoly felkészülést és előkészületet igényel. Ebben kíván segítséget nyújtani valamennyi érintett számára az egynapos jövedéki továbbképzésünk.

A tervezett program igyekszik a változással érintett valamennyi témakört kellő részletességgel bemutatni, de nem csak elméletben, hanem gyakorlati oldalról is. Részletesen bemutatásra kerülnek a megváltozott szabályok, különösen a mindenkit érintő új nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási szabályok, az új biztosítékrendszer és az ezek alapjául szolgáló elektronikus kapcsolati rendszer, valamint a jövedéki szakterületen szinte kizárólagossá váló elektronikus ügyintézés. Ezen túlmenően részletesen áttekintésre kerülnek az átmeneti szabályok, különös tekintettel az abban várható változásokra.

A program az NGM szakfőosztályának, valamint a NAV Központi Irányítás Jövedéki Főosztályának szoros együttműködésével kerül lebonyolításra. Valamennyi előadó az NGM és a NAV KI Jövedéki Főosztály adott szakterületre specializált vezetője, munkatársa, ami garancia arra, hogy a résztvevők naprakész, aktuális, a gyakorlati munkát segítő információkat kapnak első kézből. Ezen a szakmai programon már bemutatásra kerül az új végrehajtási rendelet is, ami a gyakorlati végrehajtás szempontjából nélkülözhetetlen, mind az adóhatóság, mind az ügyféli kör számára. Az oktatás keretében nemcsak előadások megtartására kerül sor, hanem a konzultáció lehetősége is biztosított lesz, kérdéseket lehet megfogalmazni az előadókhoz, ami nagy segítség lehet a felmerült egyedi vagy általános problémák megoldásában.

Az oktatási program hasznos és eredményes lehet mindazoknak, akik jelenleg a jövedéki adótörvényben nevesített valamely engedéllyel rendelkeznek és tevékenységüket a jövőben is folytatni kívánják. Várjuk jelentkezésüket!      

A részletes program letölthető a mellékletekből, illetve a rendezvényt megelőzően is kézhez kapják a résztvevők.

A program időbeosztása: Az előadások 9.00 órától 16.30 óráig tartanak, közben egyórás ebédszünettel, a program végül 60 percben kérdések megvitatását lehetővé tevő interaktív modullal zárul. A teljes időtartam összesen 8 tanóra.

Az előadások helyszíne: Hotel Millennium, 1089 Budapest, Üllői út 94.

A továbbképzésre a mellékelt jelentkezési lapon lehet 2016. november 4-ig jelentkezni. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tartjuk nyilván, és igazoljuk vissza.

A program konzultációs részére vonatkozó kérdéseiket 2016. október 30-ig várjuk, hogy az előzetesen összegyűjtött kérdésekkel a kollégák felkészülését segítsük!

Részvételi díj:

 • Tagjaink részére: 16.000,- Ft/+ ÁFA
 • Nem MVSZ tagok részére: 20.000,- Ft/+ ÁFA

A teljes napra vonatkozó részvételi díj tartalmazza a rendezvény ideje alatt a büfét és a kétfogásos ebédet a hotel éttermében.

 

Budapest, 2016. október 17.

tolnaine alair

Tolnainé dr. Tóth Veronika

                főtitkár

 

Kategória: Képzések

Az új uniós vámjogi szabályozás egyik legnagyobb változással járó része a vámbiztosítékok témája, amelynek elemei között könnyítésként szerepel a több vámügyi műveletet vagy tevékenységet lefedő összkezesség megteremtése, az ehhez kapcsolódó AEO csökkentési lehetőséggel, ugyanakkor nehezítésként jelentkezik a biztosítéknyújtás esetköreinek növelésével (pl átmeneti megőrzés) és az áruátengedést követő ellenőrzéseket követően megfizetni rendelt vámtartozások biztosítási kötelezettsége.

A vámbiztosítékra vonatkozó szabályok közvetlen befolyással vannak a gazdálkodók likviditására, így az uniós és nemzeti költségvetés pénzügyi érdekeinek védelme és a gazdálkodók versenyképességének megóvása között igen kényes egyensúlyt kell találnia a biztosítékot megkövetelő tagállami vámhatóságoknak. A jogalkalmazást pedig nehezítik az új szabályozás értelmezési bizonytalanságai az eddigi tevékenységi engedélyek mögöttes biztosítékainak lejárata és a régi engedélyek újraértékelésig vagy lejárati ideig történő automatikus meghosszabbodásának jogi környezete.

A Vámműhely célja, hogy a gazdálkodók széles körben és részletekbe menően megismerjék az alkalmazható vámbiztosítékok körét, az összkezesség feltételeit és eljárási szabályait, a régi engedélyekhez és a tranzitegyezményben ismert összgaranciához való viszonyát és a biztosítékfigyelés megvalósítását, amely téma nemcsak az ügyfelek részére okoz bizonytalanságot, hanem az egységes hatósági jogalkalmazást is veszélyezteti.  Az új uniós szabályozás hatályba lépése óta eltelt közel féléves gyakorlati tapasztalatok rengeteg kérdést hoztak fel a gazdálkodók részéről, amely azt jelzi, hogy ez az egyik legnehezebben értelmezett és alkalmazott terület. A gazdálkodókkal folytatott párbeszéd a hatóság számára az egységes joggyakorlat kialakításának lehetőségét hordozza, a gazdálkodók számára pedig első kézből származó információkat pénzügyi hátterük biztosításához.

A Magyar Vámügyi Szövetség által szervezett Vámműhelyen való részvételt mindazon ajánljuk, akik vámügyi tevékenységgel járó ügyféli vagy hatósági jogalkalmazás során bizonytalanságot, nehézséget tapasztaltak, vagy új folyamataik indításához stratégiai előkészületeket végeznek.

  A vámműhely tartalma Előadók
Előadás

Vámbiztosítékok formái, összkezesség, referenciaösszeg

 • az alkalmazható biztosítékok köre, hazai alkalmazási gyakorlat
 • biztosítékfigyelés, biztosíték-megosztás elektronikus rendszerei
 • összkezesség lényege, feltételei, engedélyezési szabályok (kérelem, illetékesség, jogkövetkezmény meglévő engedélyek esetén),
 • referenciaösszeg számítás alapesetben, elérhető csökkentések számítása

NGM és NAV munkatársai

(felkérés folyamatban)

Interaktív

modul

Előre összegyűjtött, írásban leadott kérdések megvitatása

A kérdések beküldési határideje 2016. október 3.

Cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

GM és NAV munkatársai

(felkérés folyamatban)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A részletes program letölthető a mellékletek közül, illetve a rendezvényt megelőzően is kézhez kapják a résztvevők.

A program időbeosztása:

Regisztráció 8.30-9.00 között, az előadások 9.00 órától 11.00 óráig tartanak, ezt követően pedig a program 140 percben kérdések megvitatását lehetővé tevő interaktív modullal zárul.

A teljes időtartam összesen 5 óra.

Az előadások helyszíne: Hotel Millennium, 1089 Budapest, Üllői út 94.

A Vámműhelyre a mellékelt jelentkezési lapon lehet jelentkezni 2016. október 7-ig. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tartjuk nyilván, és igazoljuk vissza.

Részvételi díj:

 • Tagjaink részére a Vámműhely ingyenes.
 • Nem MVSZ tagok részére: 14.800,- Ft + ÁFA

A részvételi díj tartalmazza a vámműhely keretében megvalósított képzés díját és a rendezvény ideje alatt biztosított büféfogyasztást.

Budapest, 2016. szeptember 26.

tolnaine alair

Toltnainé dr. Tóth Veronika főtitkár

 

Kategória: Képzések

Tisztelt Olvasó!

Tarifa képzésünk sikeresen lezajlott, közel 80 fő részvételével. Amint azt az előadóktól megtudhattuk, jelentős változás előtt áll a vámtarifa, hiszen az öt évente bekövetkező nagy változások előtt állunk. A jövő évtől több ezer vámtarifaszám fog megváltozni, újak jönnek létre, meglévők módosulnak és tarifaszámok szűnnek majd meg. Ehhez a változáshoz jött éppen időben továbbképzésünk, amelynek köszönhetően felfrissíthettük tarifális ismereteinket és elkezdhettük a felkészülést a változásokra. Előadásaink a résztvevők számára letölthetők a belépést követően a KÉPZÉSEK/Letöltések menü alatt található cikkből.

 

Előadásaink és az előadók a következők voltak:

TARIFA szakmai alapozó 1. rész   - Tóth János NAV KI Vám Főosztály

TARIFA szakmai alapozó 2. rész   -  Sinka József NAV KI Kockázatelemzési Főosztály

Tarifális vámkedvezmények elméleti áttekintése - Tóth János NAV KI Vám Főosztály

A Vámfelfüggesztések kérelmezése, elbírálása a nemzeti és uniós szabályok szerint - Piller Erika, KKM Kereskedelempolitikai Főosztály

A tarifális vámkedvezmény iránti gazdálkodói igények kezelése a vámhatósági eljárásokban - Sinka József NAV KI Kockázateemzési Főosztály

 

Köszönjük a résztvételt és várunk minden érdeklődőt a következő rendezvényeinkre is, amelyekről hírlevélben értesítjük regisztrált olvasóinkat, tagjainkat. 

Kategória: Képzések
1. oldal / 2
Qr Code