2021. április 18. vasárnap | Belépés
04.29. webinárium
hétfő, 20 január 2020 16:36

Jas Cargoways Inc. Magyarország Kft.

2220 Vecsés, Üllői út 807/B. "C" ép. 2. em.

 

Képviselő: Hegedűs Zoltán  mail: general[kukac]jashungary.com

Tel: 29/350-004

Kategória: j
szerda, 30 augusztus 2017 00:00

PA-NA Customs Solutions Zrt.

4030 Debrecen, Mikepércsi út 0463/64/D

 

Képviselő: Nagy Károly Tiborné  mail: panazrt17[kukac]gmail.com

Tel: 30/9555-435

Kategória: p

Tisztelt Kollégák!

 

A Magyar Közlöny 2016 November 17.-én megjelent 177. számában kihirdetésre került a vámszakma által régóta várt két NGM rendeletet a vámjogi szakértői hatósági képzésről, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásba vételéről és kötelező továbbképzéséről.

Link: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk16177.pdf 

Az alábbiakban egy rövid összefoglaló a legfontosabb tudnivalókról:

40/2016. (XI. 17.) NGM rendelet - A vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról

Javaslatunkra bekerült az NGM rendeletbe, hogy Vámszakmai Szövetség is szervezhet hatósági képzést, amellyel élni is szeretnék. A képzésről külön tájékoztatót fogunk közzé tenni.

A képző szerv csak jóváhagyott képzési program alapján indíthatja el a szakértői hatósági képzést.

A képzésben az vehet részt, aki

a) rendelkezik érettségi végzettséggel és

b) vámügyi tevékenységet folytató vállalkozásnál, vámszakmai szakmai érdekvédelmi vagy érdek-képviseleti szervnél, államigazgatási szervnél vagy közigazgatási hatóságnál vámszakmai területen a jelentkezést megelőző hat éven belül legalább hároméves vámszakmai tapasztalatot szerzett.

A képzés témakörei:

 1. vámpolitika, nemzetközi szerződések és vámszakmai vetületeik
 2. vámok és egyéb terhek
 3. vámeljárási szabályok
 4. váminformatikai rendszerek
 5. vámjog és adójog viszonya
 6. vámjog és logisztika
 7. tiltó és korlátozó rendelkezések, valamint a szellemi tulajdon jogvédelmi intézkedések a vámeljárások során
 8. vámügyi tevékenységgel összefüggő bűncselekmények és szabálysértések

A hatósági vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

Az írásbeli vizsga 120 perces és vizsgatárgykörönként 3 kérdést tartalmaz. Az írásbeli vizsgateszt eredményről a képző szerv 8 napon belül értesíti a vizsgázót.

A szóbeli vizsgát csak az kezdheti meg, aki sikeres írásbeli vizsgát tett. A szóbeli vizsgán két tételt kell húzni és 20 perc alatt kidolgozni. A vizsga időtartama legfeljebb 15 perc melynek során először a kihúzott tételek kidolgozását kell ismertetni, majd a nem érintett tárgykörök ismeretanyagából ellenőrző kérdésekre kerül sor.

A vizsga minősítési szintjei:

 • kiválóan megfelelt
 • megfelelt
 • nem felelt meg

A sikeres vizsgáról a rendelet 4. mellékletében megjelent tanúsítvány kerül kiállításra.

A hatósági vizsga díja az írásbeli vizsgarész tekintetében 15 000 forint, a szóbeli vizsgarész tekintetében 25 000 forint.

A rendelet a kihirdetését követő 31. napon, azaz 2016 december 18.-án lép hatályba.


41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet
A
 vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzéséről

Nyilvántartásba vétel:

A vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelmet a Vtv. 115. § (1) bekezdése alapján az NGM rendelet 1. mellékletben meghatározott adattartalommal és mellékletekkel kell a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes területi szervéhez benyújtani. A vámtanácsadói és vámügynöki tevékenység egyidejűleg történő nyilvántartásba vétele egy kérelem benyújtásával is kezdeményezhető.

A NAV illetékes szerve vámtanácsadók esetében a 2. melléklet a vámügynökök esetében a 3. melléklet szerinti igazolványt állít ki. Az igazolványok a nyilvántartásba vétel napjától visszavonásig érvényesek.

Az igazolvány adataiban történt változást a kiállító szerv felé be kell jelenteni. 

A nyilvántartásba vételi eljárás díja 9000 forint. A tevékenység vámtanácsadói és vámügynöki tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és folytatásának bejelentése alapján történő nyilvántartásba vételi eljárás díja 8000 forint.

Kötelező továbbképzés:

A szakmai továbbképzésre kötelezett vámtanácsadó és vámügynök a Vtv. 115. § (4) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét az e rendelet szerinti kreditpontok megszerzésével teljesíti.

Az első továbbképzési időszak a nyilvántartásba vétel évét követő év első napjával kezdődik. A továbbképzési év január 1-jétől december 31-ig tart, amely alatt összesen legalább 16 kreditpontot kell teljesítenie.

Továbbképzésenként – vámszakmai tartalomtól függően – legfeljebb 8 illetve 4 kreditpont szerezhető.

Továbbképzési év során teljes napi szakmai rendezvény esetén 2 kreditpont, félnapos szakmai rendezvény esetén 1 kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett vámszakmai érdekképviseleti vagy szakmai szervezetek tagjaként a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzésnek nem minősített szakmai rendezvényen részt vesz.

Vámszakmai kiadvány vásárlásával esetén évente maximálisan 2 kreditpont szerezhető.

A képzésekről a képző szerv a kreditpont számának feltüntetésével igazolást állít ki.

A rendelet a kihirdetését követő 31. napon, azaz 2016 december 18.-án lép hatályba.

 

2016 November 21.

                                                                              Üdvözlettel:

                                                                                                                               Rozgonyi Sándor

                                                                                                                             Vámtagozat vezető

Kategória: Vám-Logisztika
szerda, 27 január 2016 22:14

Geodis Hungary Logistics Kft.

2040 Budaörs, Seregély utca 8.

 

Kapcsolattartó: Rozgonyi Sándor mail:sandor.rozgonyi[kukac]geodis.com

Tel:29/888-386 Fax:29/888-333 Mobil:30/7475- 126 

Kategória: g

Vám - kiemelt témakörök