2023. március 31. péntek | Belépés

Köszöntjük a Magyar Vámügyi Szövetség honlapján

A Magyar Vámügyi Szövetség 1993. január 28-án alakult meg Magyar Vámügyi Kamara néven, a vámeljárásoknál
rendszeresen közreműködő ügyfelek társadalmi érdekvédelmi szervezeteként.
A Kamarákról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően volt szükséges a nevet megváltoztatni 1996. január 1-én.

Rövid fennállásunk óta fórumot biztosítottunk tagjainknak az egyre növekvő és szigorodó vámszakmai tevékenység problémáinak megbeszélésére, az egész ország területére érvényes vámeljárási szabályok egységes alkalmazása érdekében kapcsolatokat építettünk a Vám- és Pénzügyőrség szerveivel, aktívan vettünk részt és konstruktív javaslatokkal segítettük a Vámtörvény és végrehajtási rendeleteinek előkészítését.

A vámtörvény parlamenti elfogadásakor, 1995. november 12-14-e között tartottuk első országos konferenciánkat Egerben, amelyet a szakmában dolgozók igényének megfelelően rendszeressé tettük.

A szövetség jó együttműködésre és egyeztetett vélemények kialakítására törekszik különösen a jogalkotás előkészítése és a vámügyi szakképzés területén a vámszakmában érdekelt más társadalmi szervezetekkel, valamint a kereskedelmi- és iparkamarák regionális szerveivel is.

A Magyar Vámügyi Szövetség 1994-ben vált a Vámügynökségek Nemzetközi Szervezetének, az IFCBA-nak (International Federation of Customs Brokers Association) tagjává, ami egészen 2010.-ig tartott. AZ IFCBA-nak jelenleg 25 tagja van a Föld minden részéről, és büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Vámügyi Szövetséget Európából elsőként (Portugáliával együtt) vették fel a nemzetközi szervezetbe.

1996-ban lettünk társult tagja a CLECAT-nak, a Szállítmányozók Európai Összekötő Bizottságának. A brüsszeli székhelyű CLECAT-ban szövetségünk a Vámügyi Bizottságban fejti ki aktív tevékenységét, lehetővé téve, hogy a magyar vámügyi szakmai véleménye e csatornán keresztül eljusson az EU illetékes szerveihez.

A Magyar Vámügyi Szövetség dokumentumait ajánljuk a vámeljárásban résztvevő ügyfeleknek, tagjainknak és leendő tagjainknak és akik önként vállalják az Etikai Kódex tisztességes piaci versenyhez igazodó magatartás normáit, rendes tagként folyamatosan fontosnak tartjuk vámszakmai önképzésüket, külkereskedőként igénylik a nemzetközi áruforgalom vámügyintézésének törvényes, gyors, kulturált és megbízható lebonyolítását, a vámszempontból megbízható státus feltételeinek teljesítését, fórumot a vámszakmai problémák megbeszélésére, a vámigazgatás szerveinek, akik igénylik a vámigazgatási eljárásnál a vámszempontból megbízható, szakmailag képzett, tisztességes ügyfelek közreműködését és biztosítani kívánják az úgynevezett bizalmi elv érvényesítését a jogalkotás előkészítésében és előterjesztésében érdekelt közigazgatási szerveknek és kamaráknak, akik igénylik a jogkövető gazdasági szereplők szakértő véleményét és észrevételeit a jogszabályok megalkotása előtt.

Köszönjük megtisztelő figyelmét

Elnökség