2023. március 31. péntek | Belépés

Tisztelt Olvasó!

Szeretettel üdvözöljük a Magyar Vámügyi Szövetség honlapján.

Örülünk, hogy ellátogatott hozzánk. Kérjük, szánjon ránk néhány percet és ismerje meg tevékenységünket.


Küldetésünk

A Magyar Vámügyi Szövetség egy olyan szakmai érdekképviseleti szervezet kíván lenni, amely széleskörű partnerségen alapuló együttműködést alakít ki a jogalkotóval, a hatósággal, valamint a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel annak érdekében, hogy tagjai számára az általa képviselt területeken olyan jogszabályi és szakmai környezetet biztosítson, amely a jogszabályok betartása mellett lehetővé teszi a hazai és a nemzetközi ellátási láncok hatékony és gazdaságos működését.


Feladataink:

  • Szakmai fórumot biztosítunk az új törvények, rendeletek megalkotása előtti vélemény-nyilvánításra elsősorban a vám, a jövedéki, az adózási és a környezetgazdálkodási témakörökben.
  • Érdekképviseleti tevékenységünk keretében, indokolt esetben a tagjainkat ért esetleges sérelmek orvoslásában közreműködünk.
  • Elősegítjük a konstruktív, szakmai alapokon nyugvó párbeszédet a gazdálkodói, a hatósági és a jogalkotói oldal között.
  • Szakmai konferenciákkal, vámműhelyekkel segítjük az információ áramlást és legjobb tapasztalatok megosztását. Tagjaink a különféle rendezvényeinken közvetlenül tehetik fel kérdéseiket, illetve konzultálhatnak hatóság, illetve az minisztériumok előadóként jelenlévő vezetőivel, szakembereivel. 
  • Továbbképzéseket szervezünk, oktatási agyagokat, publikációkat készítünk, illetve jelentetünk meg az érintett szakterületeken dolgozók szakmai színvonalának folyamatos fejlesztése érdekében.

Történetünk:

1993. január 28-án Magyar Vámügyi Kamara néven alakultunk meg, 25 alapító tag részvételével. Még ebben az évben a VPOP, a Vámügynök Szövetség és az MVSZ közös Etikai Kódexet írt alá.

1995-ben megtartottuk az első országos szakmai konferenciánkat Egerben, amelyet azóta is hagyományosan minden évben tavasszal és ősszel rendezünk meg. Az 1998-ban megalakult Vámtanács alapító tagjai voltunk, amely a Pénzügyminisztérium jogalkotói tevékenységének támogatása céljából jött létre.

2003-2004-ben meghatározó szerepet vállaltunk, hazánk Uniós csatlakozásából fakadó feladatokban, illetve a hazai vámszakemberek felkészítésében, oktatásában.

2006. márciusában alapító tagként csatlakoztunk a Logisztikai Egyeztető Fórumhoz a logisztikai szakmát érintő ügyekkel kapcsolatos egységes érdekképviselet megteremtése érdekében.

A kezdetektől részt veszünk a 2015-ben, az NGM kezdeményezésére megalakult Vám Fórum munkájában, amelynek első nagy feladata az Uniós Vámkódex hazai bevezetésére való felkészülés volt.

Szervezetünk, a kezdetekhez képest, mind tagságát, mind az általa képviselt szakterületeket illetően jelentős mértékű átalakuláson, bővülésen ment át.

Tevékenységünk a vámterületen kívül ma már kiterjed, a jövedéki, az adóügyi, a hulladékhasznosítási és koordinálási szakterületekre is. Tagjaink között megtalálhatók vám, jövedéki, adóügyi, környezetvédelmi termékdíj, hulladékgazdálkodási, logisztikai, jogi, pénzügyi ügyintézést, tanácsadást végző szolgáltatók, valamint gyártó és kereskedelmi vállalatok.

 A tagságunk egyharmadát a multinacionális vállalatok, kétharmadát a kis- és közepes vállalatok teszik ki, azonban a szervezetünkön belül minden tagvállalat egyforma jogokkal rendelkezik.


Szolgáltatásaink:

Szövetségünk non profit szakmai érdekképviseleti szervezetként közvetlen szolgáltatási tevékenységet, konkrét ügyekben tanácsadást, illetve ügyintézést nem végez.

Amennyiben ilyen jellegű segítségre lenne szüksége, szívesen ajánljuk tagjaink szolgáltatásait, amelyekről honlapunkon, a Szolgáltatások menüpont alatt, illetve Titkárságunkon keresztül érdeklődhet.

Kérjük csatlakozzon Szövetségünkhöz, amennyiben úgy gondolja, hogy Ön, vagy szervezete számára előnyös lehet egy aktív szakmai közösség részévé válni és elkötelezett a saját maga valamint szakterülete fejlődése iránt, illetve azonosulni kíván az MVSZ értékeivel, valamint az Etikai Kódexében lefektetett normákkal. 

a Magyar Vámügyi Szövetség elnöksége