Az MVSZ 2024. évi tisztújításának hírei


Mvsz Kor Logo 1993 Tricolor
1716416105236

Sikeresen megtartottuk 2024. május 16-án a 2024. évi Beszámoló és Tisztújító Közgyűlésünket, amely a gazdálkodást és stratégiát érintő döntések mellett tisztújítást is jelentett a következő 3 évre az MVSZ szervezetében.

Sipos László Péter elnök úr azt a döntést hozta, hogy nem fogad el további elnöki ciklusra, vagy egyéb tisztségre szóló jelölést, ezért új elnököt kellett választania szervezetünknek, aki Rozgonyi Sándor lett. Továbbra is Nietsch Tamás úr az alelnökünk és az elnökségbe Vargha Zoltán került be újonnan, Szilágyiné Holecz Mónika és Deák László elnökségi tagok mellé. 

A Szakmai és Nemzetközi Bizottságot a jövőben Tóth János kollégánk vezeti, a tagozatok irányításában nem történt változás, a Vámtagozat vezetését a jövőben is Szabó Tamás végzi, az Integrátori Tagozat vezetője Kunya Gábor, a Jövedéki Tagozatot változatlanul Laczi Ferenc kollégánk irányítja, a Környezetgazdálkodási Tagozat pedig Bartos Gyula vezetése alatt tevékenykedik továbbra is.

A Felügyelő Bizottságban változatlanul dr. Maruzs László vezeti és vele Förhécz Zsuzsanna és Csáki Zsolt folytatják a munkát.

Az Oktatási Bizottság vezetését továbbra is Tolnainé dr. Tóth Veronika végzi, a tagok között változás nem történt Burnyoczkiné Czövek Anita és Csányi Barbara, Nagy Károly Tiborné, Kacskovics András vesznek részt továbbra is az oktatási ügyek egyeztetésében.

A Jogi és Etikai Bizottságot újonnan megválasztva dr. Mák Dorottya Virág vezeti a következő 3 évben, s ezen bizottságban Kacskovics András és Szekeres Péter, Környei Attila és Tukora Mariann folytatják korábbi tevékenységüket.

Munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!