Magyar Vámügyi Szövetség

Jövedéki Tagozat

A Jövedéki Tagozatról

A Magyar Vámügyi Szövetség a megalakulását követő első időszakban főként a vám és a logisztika területén működő gazdálkodókra alapozta tagi bázisát. Ez a későbbiekben úgy változott, hogy a tagság egy kicsiny része már jövedéki terület felé is nyitott, illetve a szövetséghez csatlakoztak olyan új tagok is, akinek tevékenysége erősen kötődött a jövedéki szabályozáshoz. Mivel az MVSZ elsődleges célja a tagság szakmai érdekeinek a képviselete, így adta magát, hogy ezt a magas szintű szakmai képviseletet biztosítani kell a jövedéki szakterületen tevékenykedő tagok számára is. Ennek szellemében került sor a Jövedéki Tagozat létrehozására, aminek idén lesz 10 éve.

A tagozat célja, feladata a tagság által jelzett szakmai problémák vizsgálata, jogszabályi hátterének feltérképezése és megfelelő szakmai segítség nyújtása. Ennek része az is, ha kell a problémák megoldására tegyünk javaslatot, akár a jogalkotó felé is és azt képviseljük. Szakmai tapasztalataink révén fontos szereplőjévé váltunk a jövedéki jogalkotási és jogszabálytervezet véleményezési feladatoknak, segítve ezzel a szakminisztérium jogszabály előkészítő munkáját. Több esetben tettünk javaslatot jogszabály módosításra, melyek közül a legtöbb befogadást nyert és be is épült a hatályos jövedéki jogba. Az említetteken túl szoros szakmai kapcsolatot tartunk fenn a NAV Központi Irányításával, jelezzük a jövedéki területeken tapasztalt problémákat és közösen keressük azok megoldási lehetőségeit.

A Jövedéki Tagozat megalakulása óta az MVSZ rendezvényein (vámkonferenciák, vámműhelyek) rendre szerepelnek aktuális jövedéki vonatkozású témák, amelyeket saját szakértők és a NAV szakembereinek a bevonásával dolgozunk fel, keresve a jó megoldásokat. A téma nagyságrendjének ismeretében több esetben nyitottuk meg az előadások, képzések elérhetőségét olyan gazdálkodók számára, akik nem tagjai a szövetségnek, s ezt a gyakorlatot a jövőben is próbáljuk megtartani.

Az MVSZ – valamennyi tagozatának bevonásával – oroszlánrészt vállalt az új szakképzési rendszer kialakításában, ami érinti a jövedéki ügyintéző szakképesítést is. Az MVSZ Szakképzési Kft-je révén a jövedéki ügyintézők képzésének előkészítése és beindítása is folyamatban van, s az oktatás tagozatunk kiemelt feladatainak egyike lesz a jövőben. A Jövedéki Tagozat részt vesz a vámszakemberek képzésében is a vámszakértői hatósági képzés keretében a vámmunkához szervesen kapcsolódó jövedéki témák, témakörök oktatásával.

Jövőbeni feladatunk, célkitűzéseink változatlanok, magasszintű szakmai segítség és támogatás a tagság számára, folyamatos jelenlét a jogalkotási és jogszabály véleményezési munkában, valamint aktív szerepvállalás a jövő jövedéki szakembereinek a képzésében. Komoly kihívás megfelelni a célkitűzéseknek, amihez a tagozaton belüli létszámunk igen szerény, ezért nagy örömmel vesszük azon szakemberek csatlakozását, akik a célok megvalósításában segítséget nyújtanának a tagozaton keresztül az egész szövetség és természetesen tagsága számára.

Laczi Ferenc

tagozatvezető

Elérhetőségek
Mobil: +36 1 970 8428
Email: laczi.ferenc[kukac]digikabel.hu

    Aktualitások

    A Tagozat eseményei