Útmutató az Uniós Vámkódexhez (második átdolgozott kiadás)


Uvk Utm 2

Az Uniós Vámkódex (UVK) és a kapcsolódó bizottsági rendeletek joganyagában és az uniós bírósági döntésekben való eligazodást segítő magyar nyelvű szakkönyv második, átdolgozott kiadása jelent meg a Magyar Vámügyi Szövetség gondozásában, amely kiemelkedik a vámszakmai irodalom körében.

UVK utm 2

Szakkönyvünk első kiadása 2017-ben hatalmas eredmény volt, mert az Uniós Vámkódex által hozott új vámjogi szabályozás újdonságainak megismerését nagy mértékben megkönnyítette. Az elmúlt három év alatt a könyv szerzője Michael Lux német vámjogász elkészítette a szakkönyv bővített német nyelvű változatát, amely a joganyag változása miatt, illetve a gyakorlat fényében kiérlelt fontos kiegészítésekkel gazdagodott.

A második, átdolgozott kiadásban átvezetésre kerültek

  • az első kiadás után közzétett jogszabályváltozások,
  • beépítésre kerültek a váminformatikai rendszerek kiépítésében elért eredmények,
  • megjelentek az elérhető bizottsági iránymutatások hivatkozásai és
  • újabb uniós bírósági döntések kerültek bedolgozásra az értelmezésre szoruló vámjogi rendelkezések tárgyalásánál.

Az általános jellegű pontosítások, kiegészítések és részletek további megadása mellett olyan specialitások is bekerültek az új kiadásba, mint

  • a licencdíj vámértéknél való alkalmazásának magyarázata,
  • a legújabb származási megállapodásoknál bevezetett regisztrált exportőri rendszer,
  • a preferenciális származás és az aktív feldolgozás kapcsolata.

A közvetlen hatályú uniós jogszabályok alkalmazásának egyik sarokköve az, hogy a rendelkezéseket lehetőség szerint minél szélesebb körben egységesen értelmezzék a tagállami vámhatóságok. Ezt szolgálja az átdolgozás azon lényegi jellemzője, hogy a korábbi közösségi vámkódex kapcsán hozott uniós bírósági döntések Uniós Vámkódexre való áttükrözését, illetve számos tárgykörben új bírósági határozatok beemelését végezte el.

Az újabb kiadású szakkönyvet ajánljuk mindazoknak, akik a gyakorlati munkájuk során is tapasztalják a joganyag és az értelmezési kérdések folyamatos élő változását, tudásukat szeretnék naprakészen tartani, és az első kiadást is gyakran forgatták, ha egy-egy kérdés megoldásánál gyors segítségre volt szükségük.

Szakkönyvünket 2 kreditpontra minősítették, így a kiadvány a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzésével járó kreditpontgyűjtéshez is hozzájárul. A kiadvány ára: 5600 Ft+ÁFA. Fontos, hogy a kiadványok esetén kreditigazolásként a vásárlásról szóló számla szolgál!