ANGOL NYELVI SZAKNYELVI ONLINE kreditpontos kurzus 2022-2023


 90532672 Hi021006313

Évtizedes elmaradást pótol a Magyar Vámügyi Szövetség azzal, hogy az országban egyedülállóan, saját fejlesztésű tananyaggal angol vámszakmai nyelvi képzést indítunk. A képzés célja, hogy a 13 vámszakmai fejezetre osztva, az adott témakör legfontosabb angol vámügyi szaknyelvi szókincset megismerjék és a gyakorló feladatokkal meglévő szókincsükbe integrálják a hallgatók. Emellett 2 olyan gyakorló alkalom lesz, amely a tematika részösszefoglalását és szóbeli gyakorlást tartalmaz. A képzés 15 alkalommal 3*45 perces órákkal, összesen 45 órás. A csoport képzését egy hivatásos angoltanár végzi, aki a szaknyelvi tananyag összeállításában is végig közreműködött, a gyakorló alkalmakra angol nyelvi tárgyalási tapasztalatokkal rendelkező kollégák érkeznek.

A kurzust online formában a MS TEAMS platform alkalmazásával tartjuk meg, illetve a kurzus egyes fejezetének jegyzetét és egyéb hasznos anyagokat, videókat érnek el a hallgatók az MVSZ e-learning oktatási rendszerében a www.vamszemle.eu oldalról.

Az angol vámügyi szaknyelvi képzésünkön résztvevő vámtanácsadók és vámügynökök számára a kurzus egyes fejezeteit külön-külön krediteztettük és az egyes oktatási napokat külön képzésként jelentünk be, annak érdekében, hogy a kreditigazolásokat az egyes oktatási napokon való valós részvételhez kapcsolódóan meg tudjuk adni, és a kurzus egyes képzési napjairól való hiányzás ne jelentsen akadályt a megfelelő kreditpontok összegyűjtésében. Egy-egy képzési napra 6 kreditpontot tudunk igazolni, így a 15 alkalomból 3 biztos teljesítésével az éves képzési kötelezettséget is lehet egyúttal teljesíteni. Mivel az alkalmakat most 2022 októbertől 2023. februárig terveztük be, ezzel a kurzussal KÉT ÉV KÖTELEZETTSÉGÉT lehet teljesíteni.

A weboldalunkon megtalálható (https://mvsz.eu/index.php/angol-tesztek) szövegértési kompetenciát mérő tesztfeladataink segítenek felmérni, hogy az érdeklődő az MVSZ angol vámügyi szaknyelvi tanfolyamának sikeres elvégzéséhez ajánlott 70%-os szövegértési kompetencia szintet teljesíti-e. Egymás után több próbálkozás is lehetséges! Ezen szint meglétét szükségesnek tartjuk annak érdekében, hogy a szaknyelvi csoport minden tagja valóban sikeresen vehessen részt a szakkifejezések megtanulását célzó feladatokban. A szövegértési tesztek kitöltése online módon történik, az eredményről tanúsítványt kapnak emailen, amelyet a jelentkezéshez csatolva várunk.

Képzésünket – a valóban hatékony nyelvi foglalkozások érdekében – egy max. 15 fős csoporttal ONLINE képzésként tervezzük indítani.

A továbbképzésünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozik, ennek megfelelően a képzésre jelentkezőkkel felnőttképzési szerződést kötünk, és a képzésre, illetve a képzésben részt vevőkre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget az elektronikus rendszerben megvalósítjuk. Ez alapján a képzés díját a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet B) rész 14. pontja alapján a költséget viselő cég elismerheti a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségként, ráfordításként.

Hiszünk abban, hogy ezen képzések indításával nagymértékben javítjuk vámszakembereink versenyképességét, növelni fogjuk szakmai elismertségüket és elősegítjük az egész hazai vámszakma hosszú távú fenntartható fejlődését.

A képzés időbeosztása:

A tanfolyam oktatási napjait a kezdőnaptól nagyjából heti rendszerességgel az alábbi táblázat szerint keddi napokra esik. Egy alkalom 3*45 perc; 15.30-17.05, szünetekkel (kb. 2,5 óra).

FIGYELEM!! Egy kurzussal két év kreditkötelezettségét tudják teljesíteni!!!

MVSZ angol vámjogi szaknyelvi tanfolyamkredit
2022. október 11.Vámunió, vámpolitika, vámszervezet6 pont
2022. október 18.Tarifa, árubesorolás, KTF6 pont
2022. október 25.Származás6 pont
2022. november 8.Vámérték, vámtartozás, vámbiztosíték, vámfizetés, vámok elengedése/visszafizetése6 pont
2022. november 15.Belépési alakiságok (BEGYA, vám elé állítás, átmeneti megőrzés) árunyilatkozatok, behozatal6 pont
2022. november 22.Vámügyi egyszerűsítések, árutovábbítás6 pont
2022. november 29.Vámellenőrzés, áruátengedést követő ellenőrzés6 pont
2022. december 6.Részösszefoglalás + nyelvi gyakorlat
2023. január 3.Különleges eljárások (kivéve árutovábbítás)6 pont
2023. január 10.KIGYA, kivitel, újrakivitel6 pont
2023. január 17.Ellátási lánc, Incoterms6 pont
2023. január 24.Engedélyezett gazdálkodó, AEO6 pont
2023. január 31.Hatósági eljárás, jogkövetkezmények, jogorvoslatok6 pont
2023. február 7.Logisztika6 pont
2023. február 21.Összefoglalás + nyelvi gyakorlat

Az angol vámügyi szaknyelvi képzésen az óralátogatásokról a TEAMS alkalmazás automatikus jelenléti ívet készít. Az egyes fejezetekhez bejelentett kreditpontos továbbképzésen való részvétel esetén alkalmanként állítjuk ki a kredit-igazolást (a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról és kötelező továbbképzésről szóló 283/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5.§ (8) bekezdése alapján).

A képzés a végén egy vizsgateszt kitöltésével zárul, amely csak a teljesítmény mérésére szolgál, tanfolyamainkról államilag elismert tanúsítványt nem állítunk ki.

A képzésekre a KÉPZÉSEK/Angol szaknyelvi képzés menü alatt található elektronikus űrlapon lehet jelentkezni 2022. október 10-ig. Kérjük, hogy a jelentkezéshez küldjék meg a weboldalon (ANGOL TESZTEK főmenü alatt) 70% feletti eredménnyel elvégzett szövegértési tesztről kapott tanúsítványt is!

A tagsági jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében tartjuk nyilván, és igazoljuk vissza.

A képzésen való részvételt lemondani kizárólag külön írásbeli nyilatkozattal, legkésőbb 2022. október 11-ig lehet, ezt követően megküldött lemondást nem tudjuk elfogadni és képzési szolgáltatás igénybevételét kiszámlázzuk a jelentkezőknek.

Részvételi díj a képzésen:

 MVSZ Tag(-20 % tagsági kedvezmény)Nem MVSZ tag
45 órás angol vámügyi szaknyelvi képzés (15 alkalommal 3*45 perc); fejezetenként 6 kreditre minősítve155.760 Ft186.900 Ft

A részvételi díj tartalmazza a jegyzetet, és az e-learning felületre feltöltött egyéb anyagok elérését.

Az angol képzésekre történő jelentkezés, illetve részvételi díj pénzügyi teljesítésének menete:

Az MVSZ írásban visszaigazolja az angol nyelvi vámügyi szaknyelvi képzésre történő jelentkezést, amely tartalmazza a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján a részvételi díj összegét és a számlázási információkat. A képzésre jelentkezett hallgatók kötelezik magukat arra, hogy a visszaigazolt részvételi díjat előlegként átutalják az a MVSZ 11100104-18054822-36000001 számú, a CIB Banknál vezetett pénzintézeti számlájára „angol vámügyi szaknyelvi képzés részvételi díj” megnevezésével. Akinek a képzési díj előlegként történő befizetéséhez díjbekérőre van szüksége, kérjük jelezze és gondoskodjanak a megrendelési számok megküldéséről. A képzési program pénzügyileg egységes, nem bomlik alkalmakra, a képzés az utolsó oktatási napon teljesül.  A teljes kurzus képzési díjat kitevő előleg befizetésekor a végszámlát az átutalások beérkezését követően állítjuk ki.

JELENTKEZEK A KÉPZÉSRE

Budapest, 2022. augusztus 25.

Tolnainé dr. Tóth Veronika

főtitkár