Képzési tematikák

Tarifa 7 kreditpont 8.00-14.15

Származás 8 kreditpont 9.00-16.00

IdőbeosztásIdőtartamTematika
8.00-9.302*45’Tarifa szabályozási keretek (HR,KN) és elektronikus megjelenése a TARIC Tarifálási szabályok és alkalmazási esetpéldákkal (alapanyagok, feldolgozottsági szint, funkció)
9.30-9.4515′Szünet
9.45-11.152*45’Tarifálási szabályok és alkalmazási esetpéldákkal (összetett áruk, készletek, alkatrészek, speciális árukörök)
11.15-11.3015′Szünet
11.30-12.301*60’KTF szabályok, adatbázis és alkalmazási előnyök
12.30-12.4515′Szünet
12.45-14.1590’Gyakorlás, konzultáció
összesen 330 perc
IdőbeosztásIdőtartamTematika
9.00-9.3030′Az Európai Unió – mint vámunió, szabályozórendszer, jogi háttér
A származás jelentősége
9.30-10.1545′A nem preferenciális származás szabályai
10.15-10.3015′Szünet
10.30-11.4575′A preferenciális származás szabályai
11.45-12.0015′Szünet
12.00-13.1575′Származást igazoló okmányok
Regisztrált Exportőri Rendszer
Kötelező származási felvilágosítás
13.15-13.3015′Szünet
13.30-14.4575′Kedvezményes elbánásra jogosító egyezmények
Kiegyenlítő és antidömping vámok és a származás kapcsolata
14.45-15.0015′Szünet
15.00-16.0060′Gyakorlás, konzultáció
Összesen 360 perc

Fuvarügyletek 7 kreditpont 9.00-15.30

Vámérték 7 kreditpont 9.00-15.15

IdőbeosztásIdőtartamTematika
9.00-10.3090′Nemzetközi fuvarozási ügyletek
10.30-10.4515′Szünet
10.45-12.1590′INCOTERMS 2020
12.15-13.0045′Szünet
13.00-14.3090′INCOTERMS 2020
14.30-14.4515′Szünet
14.45-15.3045′Gyakorlás, konzultáció
Összesen 315 perc
IdőbeosztásIdőtartamTematika
9.00-10.3090′Vámérték – szabályozási keretek (WTO-EU), megállapítási módszerek alkalmazása
10.30-10.4515′Szünet
10.45-12.1590′Vámérték növelő tényezők (fuvarköltség, licenszdíj, belépés utáni szerelés, építés, létesítés)
12.15-12.3015′Szünet
12.30-14.0090′Vámérték csökkentő tényezők (árengedmények, hibás áruk) –
C-661/15. sz. ügy
Transzferár alkalmazása (C-529/16. ügy)
14.00-14.1515′Szünet
14.15-15.1560′Gyakorlás, konzultáció
Összesen 330 perc

Vámtartozás, vámbiztosíték 8 kreditpont 9.00-16.30

Vámjogi jogalkalmazás 6 kreditpont 9.00-14.15

IdőbeosztásIdőtartamTematika
9.00-10.3090′Vámtartozás keletkezése (Vámok és egyéb terhek fizetési kötelezettsége),
közlése, elévülése
10.30-10.4515′Szünet
10.45-12.1590′Vámbiztosítékok szabályai (lehetséges vagy meglévő vámtartozás esetén;
összkezesség, referenciaösszeg, mértékek)
12.15-12.3015′Szünet
12.30-14.0090′Fizetési határidők, halasztott fizetés, visszafizetés, elengedés (COM
iránymutatás)
14.00-14.4545′Adóbiztosíték (áfa -jövedéki biztosíték)
14.45-15.0015′Szünet
15.00-16.3090′Gyakorlás, konzultáció
Összesen 405 perc
IdőbeosztásIdőtartamTematika
9.00-10.3090′Uniós vámjogi környezet (uniós és tagállami jogalkotás)
10.30-10.4515′Szünet
10.45-11.3045′Vámjogi jogalkalmazás uniós elektronikus rendszerei (EORI, CDMS, e-BTI,
e-AEO, stb)
11.30-11.4515′Szünet
11.45-13.1590′Hatósági eljárás iránti kérelmek, határozathozatal általános szabályi,
döntések érvényessége és joghatása
13.15-13.3015′Szünet
13.30-14.1545′Döntések kijavítása, módosítása, visszavonása
Összesen 270 perc

Belépési-, kilépési alakiságok 8 kreditpont 9.00-16.15

Raktározás 8 kreditpont 9.00-17.00

IdőbeosztásIdőtartamTematika
9.00-10.0060′Belépési alakiságok (BEGYA, kockázatelemzés megvalósítása (kockázati profilok uniós szabályozása és kockázati infó megosztása
10.00-10.1515′Szünet
10.15-11.1560′Átmeneti megőrzés (létesítmény, biztosíték, nyilvántartás, tevékenységek, határidő, intézkedések)
11.15-11.3015′Szünet
11.30-12.3060′Vám elé állítás, kockázatelemzés megvalósítása (kockázati profilok uniós szabályozása és kockázati in megosztása), áruvizsgálat
12.30-12.4515′Szünet
12.45-13.4560′Normál és egyszerűsített árunyilatkozatok
13.45-14.0015′Szünet
14.00-15.3090′Kiviteli alakiságok (KIGYA, kiviteli nyilatkozat, kiléptetés, igazolások)
15.30-15.4515′Szünet
15.45-16.1530′Gyakorlás, konzultáció
Összesen 360 perc
IdőbeosztásIdőtartamTematika
9.00-10.3090′Raktározási eljárások általános bemutatása
10.30-10.4515′Szünet
10.45-12.1590′Köz- és magánvámraktározás, átmeneti megőrzés,
vámszabadterületek
12.15-12.4530′Ebédszünet
12.45-14.1590′Jövedéki adóraktározás
14.15-14.3015′Szünet
14.30-16.0090′ (45′-45′)ÁFA adóraktározás
Jövedéki – Áfa adóraktározás
16.00-16.1515′Szünet
16.15-17.0045′Gyakorlás, konzultáció
Öszesen 405 perc

Trade Compliance 8 kreditpont 9.00-17.00

Jogorvoslatok 7 kreditpont 9.00-15.15

IdőbeosztásIdőtartamTematika
9.00-10.3090′Trade compliance szervezete, funkciója
10.30-10.4515′Szünet
10.45-12.1590′Export ellenőrzési szabályok, magyar export-import engedélyezés
12.15-12.4530′Ebédszünet
12.45-14.1590′Export ellenőrzési szabályok, magyar export-import engedélyezés
folytatása
14.15-14.3015′Szünet
14.30-16.0045′


45′
ÁFA az exportban és importban
Az ellátási lánc biztonsága
16.00-16.1515′Szünet
16.15-17.0045′Gyakorlás, konzultáció
Összesen 405 perc
IdőbeosztásIdőtartamTematika
9.00-10.3090′Jogorvoslatok szabályozásának uniós és nemzeti alapjai – Fellebbezés – Felügyeleti intézkedés
10.30-10.4515′Szünet
10.45-12.1590′Közigazgatási per – Közigazgatási ítélet felülvizsgálata – Kapcsolódó illetékszabályok
Előzetes döntéshozatali eljárás
12.15-12.4530′Ebédszünet
12.45-14.1590′Fontosabb uniós jogesetek
14.15-14.3015′Szünet
14.30-15.1545′Gyakorlás, konzultáció
Összesen 315 perc

Tarifa – Autóipari alkatrészek 6 kreditpont 9.00-14.30

Az import vám-árunyilatkozatok kitöltésének változásai 6 kreditpont 9.00-15.15

IdőbeosztásIdőtartamTamatika
9.00-10.3090′– autó alkatrészek osztályozása (mikor alkatrész, tartozék, és mikor önállóan osztályozandó)
– 3926300090 és 8708299000 vámtarifaszámok elhatárolása, mely műanyag alkatrészek hova sorolandóak
– szikragyújtású belső égésű dugattyús motor alkatrészeinek besorolása
10.30-10.4515′Szünet
10.45-12.1590′–     szenzorok, érzékelők, vezérlők, szabályzók, ellenőrző műszerek besorolása
-„más gép” áruleírás alá tartozó áruk besorolása használható-e az egyedi feladatokra az autógyártásban használt áruk kapcsán
12.15-12.3015′Szünet
12.30-14.0090′– gumi termékek besorolása
– nem csavarmenetes alkatrészek besorolása
meghatározottcélú feldolgozás vámeljárás alkalmazhatósága (mivel ez az engedély csak konkrét vámtarifaszám alá tartozó termékeknél alkalmazható, az autóipari beszállítók számára az is fontos témakör, hogy ezen termékek gyártása történhet-e a meghatározott célú felhasználás vámeljárásra vonatkozó engedéllyel, vagy akár szabadon alkalmazható vámtarifaszámokhoz kapcsolódik)
14.00-14.3030′Konzultáció
Összesen 300 perc
IdőbeosztásIdőtartamTematika
9.00-10.0060′A vám-árunyilatkozat kitöltésére vonatkozó uniós és hazai jogszabályi rendelkezések ismertetése
10.00-10.1515′Szünet
10.15-12.15120′A vám-árunyilatkozat kitöltése során alkalmazott adatelemek ismertetése
12.15-13.0045′Ebédszünet
13.00-14.0060′A vámérték és a származás megadása tekintetében bekövetkező speciális szabályok
14.00-14.1515′Szünet
14.15-14.4530′EU Bizottsági eszköz – EUCDM
14.45-15.1530′Üzemszünet szabályok
Összesen 300 perc

Brexit a gyakorlatban 7 kreditpont 9.00-14.45

Kereskedelempolitika a gyakorlatban 6 kreditpont 9.00-14.45

IdőbeosztásIdőtartamTematika
9.00-10.3090′Az új vámrendszer (UK)
– Mi az a CDS
– Extra információk, amik az új rendszerben nélkülözhetetlenek
– Regisztráció a CDS account használatára
– Mire használható még a CDS
Tervezett vám ellenőrzések
– Állati és növényi eredetű termékek
– Vám ellenőrzési pontok elhelyezkedése, ellenőrzések típusai termék függően
– Biztonsági nyilatkozathoz szükséges információk az EU importtal kapcsolatosan
10.30-10.4515′Szünet
10.45-12.1590′Észak-Ír protokoll (Windsor Framework)  
– Az eredeti Észak-Ír protokoll röviden 
– A megállapodás okozta problémák 
– Az új megállapodás (Windsor Framework) 
– A Windsor Framework bevezetésének fázisai
12.15-12.3015′Szünet
12.30-14.0090′Freeports
– Mi a Freeport
– Miért fontosak, hol találhatók és kik használhatják
– Előnyök és hátrányok
Jellemző fuvarparitások EU-UK UK-EU viszonylatban
– A fuvarparitások (EXW, FCA, DAP, DDP) főbb jellemzői gyakorlati tapasztalatok és a DDP használatához szükséges információk angliai viszonylatban valamint az import ÁFA fizetési módjai
14.00-14.4545′Konzultáció
IdőbeosztásIdőtartamTematika
9.00-10.3090′Kereskedelempolitika alapjai (fogalma, jelentősége, WTO)
EU kerpol (szabályozás, végrehajtás, vámunió vs. szabikért gyakorlati példákkal), brexit kitekintés
Kerpol eszközei (adminisztratív -piaci, import/export))
Az áruosztályozás és a TARIC fontossága
10.30-10.4515′Szünet
10.45-12.1590′Vámfelfüggesztés, kvóta
Vámkontingens (meghirdetés, fifo-elv: a vadászok szerencséje, a gazdasági haszna)
Vámkontingens (alkalmazási gyakorlati kérdések)
12.15-12.3015′Ebédszünet
12.30-14.0090′Antidömping vámok (alkalmazási hatály, jogforrás)
Kiegyenlítő vám alkalmazása
OLAF ellenőrzések tapasztalatai és uniós EUB előzetes döntéshozatali ügyek tanulságai
14.00-14.4545′Konzultáció

Elektronikus számlázás és archiválás, e-áfa 4 kreditpont 9.00-11.45

IdőbeosztásIdőtartamTematika
9.00-11.15135’Elektronikus számla kibocsátása Elektronikus számla befogadása és archiválása Elektronikus számlázás és áfa digitalizáció az Európai Unióban
11.15-11.4530’Konzultáció